Wiadomości Konserwatorskie nr 53/2018

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk_53.pdf11.08 MB

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 53/2018
JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION NO 53/2018

ISSN 0860-2395  ISSN (Online) 2544-8870

 

SPIS TREŚCI Nr 53/2018
CONTENTS No 53/2018

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation nr 53/2018 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation no 53/2018 was subsidised by the Minister of Culture and National Heritage

 

NAUKA / SCIENCE

 

Marika Scheibe-Dobosz

Analiza decyzji o wpisie do rejestru zabytków z uwzględnieniem zasad ogólnych postępowania administracyjnego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Analysis of a decision of entry into monuments’ registry through the lens of the general rules of administrative procedure in light of the recent case-law of administrative courts

 

Emilia Kłoda

Zapomniane dzieła Johanna Christopha Lischki. Badania konserwatorskie obrazów barokowego malarza

Forgotten artworks by Johann Christoph Lischka. The conservator’s examination of the baroque paintings

 

Łukasz Drobiec, Zbigniew Pająk, Radosław Jasiński

Problemy napraw konstrukcji drewnianych kościołów

Repair problems of the wooden structure of churches

 

Bartłomiej Gloger

Wollaton Hall i jego twórca

Wollaton Hall and its creator

 

Anna Staniewska

Ogrody szpitali psychiatrycznych przełomu XIX i XX wieku – reinterpretacja

Gardens in mental hospitals at the turn of the 19th and 20th century – reinterpretation

 

Klaudia Stala

Wyniki badań archeologicznych w południowo-wschodnim skrzydle budynku tzw. Podchorążówki (dawnej letniej rezydencji królewskiej w Łobzowie)

Results of archaeological research in the south-east wing of the so called ‘Podchorążówka’ building (former summer royal residence in Łobzow)

 

Dorota Żurek

Metoda socjotopograficzna i jej wykorzystanie w badaniach nad układem przestrzennym miasta na przykładzie Chrzanowa

Socio-topographic method and its use in the research on the urban spatial layout on the example of Chrzanow

 

Shahira Sharaf Eldin, Sherif Ahmed

Rewitalizacja dzielnicy z innowacyjnym projektem parku pamięci Taha Husseina w Aleksandrii

Revitalizing community with innovative redesign of Taha Hussein Memorial Park in Alexandria

 

Andrzej Truszczyński

Kaufhaus w Rudzie Śląskiej, czyli historia renowacji najstarszego domu handlowego na terytorium Polski, współwinnego rewolucji społeczno-obyczajowej

Kaufhaus in Ruda Śląska, or the history of restoration of the oldest department store in Poland, an accomplice to the socio-cultural revolution

 

Grażyna Stojak

Rewitalizacja Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu w latach 2009–2014. Część II. Dokumentacje, projekty, ekspertyzy

Revitalisation of Tourist Underground Route in Przemyśl in the years 2009–2014. Part II. Documentation, designs, expertise

 

Jerzy Jasieńko, Krzysztof Raszczuk, Dawid Wójcik, Witold Misztal

Zastosowanie cięgien w konserwacji konstrukcyjnej obiektów historycznych

Application of cords in the structural conservation of historic buildings

 

KSIĄŻKI / BOOKS

 

Dominika Kuśnierz-Krupa

Michał Proksa i Monika Zub, Kościoły neoromańskie w archidiecezji przemyskiej