Władze

Zarząd główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Prezes: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, Kraków
Wiceprezes: mgr inż. arch. Tomasz Błyskosz, Gdańsk  
Wiceprezes: mgr Jerzy Szałygin, Warszawa
Sekretarz generalny: mgr Jacek Rulewicz, Warszawa 
Skarbnik: mgr Janusz Mróz, Warszawa
   
Członek zarządu: mgr Katarzyna Braun, Warszawa
Członek zarządu: dr Dariusz Kopciowski, Lublin
Członek zarządu: dr inż. arch. Halina Landecka, Lublin
Członek zarządu: dr Maciej Prarat, Toruń
Członek zarządu: mgr Iwona Solisz, Opole
Członek zarządu: mgr Ewa Stanecka, Szczecin

 

Dotychczasowi prezesi Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków:

1981 - 1984 - mgr Wawrzyniec Kopczyński 
1984 - 1987 - doc. dr hab. Bohdan Rymaszewski 
1987 - 1990 - doc. dr hab. Bohdan Rymaszewski 
1990 - 1993 - prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk 
1993 - 1996 - mgr inż. arch. Maria Sarnik -Konieczna 
1996 - 1999 - mgr inż. arch. Maria Sarnik -Konieczna 
1999 - 2002 - prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka 
2002 - 2005 - prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko 
2005 - 2008 - prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko
2008 - 2011 - prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko
2011 -          prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka