Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Chronologia władz Oddziału Bydgoskiego SKZ


Na pierwszym zebraniu wyborczym w 2009 roku wybrano Zarząd Oddziału, powołując tym samym Oddział do istnienia.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2009 roku zatwierdził powstanie Oddziału Bydgoskiego SKZ i przyjął 22 nowych członków.

 1. W skład Zarządu weszli:
  • Prof. dr hab. Dariusz Markowski – Prezes Oddziału
  • Iwona Brzozowska – Wiceprezes
  • Aleksandra Olszewska-Piech - Sekretarz
  • Janusz Fleming – Skarbnik
  W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
  • Elżbieta Dygaszewicz
  • Jolanta Chmara

 2. Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2012 roku wybrano nowy Zarząd Oddziału.
 3. W skład Zarządu weszli:
  • Prof. dr hab. Dariusz Markowski – Prezes Oddziału
  • Iwona Brzozowska – Wiceprezes
  • Lucyna Lipkowska - Sekretarz
  • Janusz Fleming – Skarbnik

 4. W skład Zarządu wybranego w dniu 25 kwietnia 2022 r. weszli:
  • Prof. dr hab. Dariusz Markowski – Prezes Oddziału
  • Janusz Fleming – Skarbnik
  • Maja Rogowska - Sekretarz
  • Agnieszka Chenc - Członek
  • Agata Klimczyk - Członek