Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Laureaci konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


Na Konkurs 2018 wpłynęły 42 prace, z których 41 spełniło wymogi formalne regulaminu konkursu. Wśród nich znalazło się:

  • 5 prac doktorskich
  • 33 prace magisterskie
  • 3 monografie naukowe
Komisja stwierdziła, że większość prac zgłoszonych do Konkursu cechuje wysoki poziom merytoryczny i naukowy.
Po zapoznaniu się z pracami, w wyniku wyczerpującej dyskusji Komisja jednogłośnie przyznała:
- 9 nagród każda w wysokości 5.000.- zł
- 5 wyróżnień każde w wysokości 3.000.- złNagrody przyznane w 2018Autor: Anna Kriegseisen
tytuł Fasady Nowożytnych Kamienic Gdańska. Wystrój barwny jako dopełnienie koncepcji architektonicznej
rodzaj praca doktorska
promotor prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek, prof. zw. PG,
zgłaszający Politechnika Gdańska
Autor: Miłosz Walerzak
tytuł Ogrody regularne na terenie dawnych Prus
rodzaj monografia naukowa
zgłaszający Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Autor: Paulina Małkowiak
tytuł Mertola River Tower. Rewitalizacja terenu nad rzeką Gwadianą. Ekspozycja ruin Baszty, połączonej kładką z Galerią Sztuki
rodzaj praca magisterska
promotor prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
współpromotor dr inż. arch. Barbara Zin
zgłaszający Politechnika Krakowska
Autor: Adriana Merta - Staszczak
tytuł Niechciane dziedzictwo. Obiekty zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989
rodzaj monografia naukowa
zgłaszający Politechnika Wrocławska
Autor: Anna Konopko
tytuł Praktyczna: Zagadnienia konserwacji i restauracji rzeźb Mirosława Bałki, Suczka i Czysty piesek;
Praktyczna: Zróżnicowane podejście konserwatorsko - restauratorskie wobec przekształceń i nawarstwień historycznych na przykładzie XVIII - wiecznej chorągwi dominikańskiej z kościoła św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim.
tytuł Teoretyczna: Rozszerzenie współczesnej problematyki oczyszczania obiektów nietypowych i wrażliwych
rodzaj praca magisterska
promotor prof. dr hab. Iwona Szmelter, dr Monika Stachurska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Katarzyna Kowalska
tytuł Praktyczna: Konserwacja i restauracja ceramicznego portalu z kapliczki świętego Leonarda w Karczewie. Odtworzenie pierwotnego wyglądu kominka z połowy XVIII wieku na podstawie analizy konserwowanych elementów ceramicznych.
tytuł Teoretyczna: Właściwości oraz zmiany kolorystyczne wybranych farb, lakierów oraz żywic syntetycznych, a ich zastosowanie w rekonstrukcji szkliw o wysokim połysku i transparencji
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Jacek Martusewicz
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Sabina Krupa
tytuł Praktyczna: Konserwacja i restauracja obrazu na szkle pt. Pokłon Pasterzy XVIII wiek, wł. Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu.
tytuł Teoretyczna: Przechowywanie i ekspozycja obiektów na podłożach transparentnych
rodzaj praca magisterska
promotor prof. dr hab. Maria Lubryczyńska, dr hab. Joanna Czernichowska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Mateusz Jasiński
tytuł Technika i technologia obrazów caravaggionistów w oparciu o polskie zbiory muzealne
rodzaj praca doktorska
promotor prof. Jerzy Nowosielski
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Tomasz Geras
tytuł Projekt typowy zajazdu oparty o wątki architektury polskiej
rodzaj praca magisterska
promotor dr inż. Grzegorz Rytel
zgłaszający Politechnika Warszawska

Wyróżnienia przyznane w 2018Autor: Joanna Malczewska
tytuł Miasta w dolnym biegu Wisłoki w województwie sandomierskim o średniowiecznym pochodzeniu do połowy XVII wieku.
rodzaj praca doktorska
promotor dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz - Krupa
zgłaszający Politechnika Krakowska
Autor: Diana Kułakowska
tytuł Praktyczna: Konserwacja i restauracja obrazu Madonna z Dzieciątkiem XVIII/XIX w. Autor nieznany. Wł. Prywatna.
tytuł Teoretyczna: Minkisi minkondi - obiekty z pogranicza magii i sztuki. Historia, symbolika oraz technika i technologia wykonywania kongijskich fetyszów.
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Joanna Czernichowska, mgr Marek Machowski
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Pamela Grajny
tytuł Projektowanie aranżacji wnętrza jako metoda optymalnego eksponowania zabytkowych malowideł na przykładzie dekoracji dawnej sali dla mężczyzn żydowskiego domu modlitwy Chewra Thilim.
rodzaj praca magisterska
promotor prof. dr hab. Edward Kosakowski
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Autor: Maciej Malczewski
tytuł Historyczna technologia wykonywania listew falistycznych i płomienistych oraz współczesne metody ich rekonstrukcji.
rodzaj praca magisterska
promotor dr Roman Jacek Kieferling
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Autorki: Magdalena Lentowicz, Katarzyna Dobrzańska
tytuł Próba potwierdzenia autorstwa obrazu na płótnie "Ukrzyżowanie" z 2. połowy XVIII wieku przypisywanego Janowi Bogumiłowi Plerschowi na podstawie badań i konserwacji obiektu.
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Marta Lempart - Geratowska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie