Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Laureaci konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


Na Konkurs 2017 wpłynęło 52 prace, z czego wymogi formalne Regulaminu Konkursu spełniło 47 prac. Wśród nich znalazły się:

  • 6 prac doktorskich
  • 31 prac magisterskich
  • 5 prac inżynierskich
  • 2 prace podyplomowe
  • 3 publikacje książkowe
Komisja stwierdziła, że większość prac zgłoszonych do Konkursu cechuje wysoki poziom merytoryczny i naukowym.
Dnia 11 października 2017 roku Komisja Konkursowa przyznała 10 nagród i 10 wyróżnień pieniężnych.Nagrody przyznane w 2017Autor: Bąk Agnieszka
tytuł Architektura uzdrowiskowa Otwocka. Projekt centrum Rehabilitacji.
rodzaj praca magisterska
promotor dr inż. arch. Anna Grabowska
zgłaszający Politechnika Warszawska
Autor: Cieplińska (Podolak) Paulina
tytuł Underpinning of historical structures. Significant aspects and selected technologies. Analysis of historical granary and proposition of solution.
rodzaj praca magisterska
promotor prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała
opiekun pracy mgr inż. Sylwia Kozłowska
zgłaszający Politechnika Gdańska
Autor: Faron Anna
tytuł Zastosowanie wybranych technik nieinwazyjnych do określenia zakresu i charakteru dawnych ingerencji w badaniach konserwatorskich obrazu "Chrystus przed Kajfaszem" z Kalwarii w Pakości.
rodzaj praca magisterska
promotor prof. dr hab. Bogumiła Rouba
współpromotor dr Magdalena Iwanicka
zgłaszający Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Autor: Fitta Spelina Agnieszka
tytuł Jarosław do końca okresu staropolskiego. Zagadnienia urbanistyczno - architektonicznie.
rodzaj praca doktorska
promotor dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz - Krupa
zgłaszający Politechnika Krakowska
Autor: Górecka Katarzyna
tytuł Rozwiązanie konserwatorskie dla wielkoformatowego, nieplanarnego obrazu Mauritiusa Heinricha Lodera "Pokłon Trzech Króli" (XVIII w.) z katedry Saint-Aubain w Namur (Belgia), wspomagane zdalnymi, optycznymi pomiarami i analizą podobrazia, dostosowanego do kształtu architektury.
rodzaj praca doktorska
promotor prof. dr hab. Joanna Szpor
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Kamińska Marta
tytuł Methodology of stained - glass investigation exemplified by the case of fourteen stained - glass panels belonging to the Grodziec Collection and the Jagiellonian University Museum in Kraków.
rodzaj praca doktorska
promotor dr hab. Zofia Kaszowska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Autor: Kozioł Aleksandra
tytuł Praktyczna: Pamiątka - Souvenir, Aliny Szapocznikow; o historii obiektu oraz problematyce konserwacji i restauracji poliestrowej rzeźby
- Tom I A, Zagadnienia i problemy konserwacji i restauracji obrazu Marii Stangret-Kantor Pejzaż kontynentalny nr 3 należącego do cyklu Pejzaże kontynentalne, ze zbiorów Galerii Foksal w Warszawie
- Tom I B, Zagadnienia i problemy konserwacji i restauracji instalacji
- Dokumentacja Galerii Foksal ze zbiorów Galerii Foksal w Warszawie - Tom I C cz. 1 i 2
tytuł Teoretyczna: Nowoczesne materiały wykorzystywane przez artystów sztuk wizualnych i audiowizualnych na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w Polsce - Tom II.
rodzaj praca magisterska
promotor prof. dr hab. Iwona Szmelter, dr Monika Jadzińska, prof. dr hab. Andrzej Mazur
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Pikulska Magdalena
tytuł Techniki i technologie papier - mâché w sztuce zdobniczej i rzeźbie na przykładzie konserwacji XIX-wiecznej kopii drzwi gnieźnieńskich zbiorów Muzeum Collegium Maius UJ w Krakowie.
rodzaj praca magisterska
promotor prof. Ireneusz Płuska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Autor: Prałat Emilian
tytuł seria wydawnicza: Miejsca i Sztuka, książki: Racot, Rąbiń, Turew, Kopaszewo.
rodzaj praca naukowa i badawcza
zgłaszający Wielkopolski Wojewódzki Konserwator
Autor: Stępień Katarzyna
tytuł Materiały archiwalne w procesie projektowania i realizacji prac konserwatorskich.
rodzaj praca doktorska
promotor prof. Edward Kosakowski
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie


Wyróżnienia przyznane w 2017Autor: Bąk Agnieszka
tytuł Architektura uzdrowiskowa Otwocka. Projekt centrum Rehabilitacji.
rodzaj praca magisterska
promotor dr inż. arch. Anna Grabowska
zgłaszający Politechnika Warszawska
Autor: Białkowska Kamila
tytuł Praktyczna: Konserwacja i restauracja feretronu dwustronnie malowanego na blasze cynkowej z przedstawieniami: Archanioł Michał, Święty Józef z Dzieciątkiem Jezus, oprawionego w drewnianą, złoconą ramę z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie (II poł. XIX w.).
tytuł Teoretyczna: Kościół pw. Wszystkich Świętych w Warszawie. Historia i problematyka konserwatorska.
rodzaj praca magisterska
promotor prof. dr hab. Maria Lubryczyńska, dr hab. Krzysztof Chmielewski
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Buczyńska Katarzyna
tytuł Rewitalizacja starej szkoły muzycznej w Zakopanem na dom ślubny.
rodzaj praca magisterska
promotor prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
współpromotor dr inż. arch. Jolanta Sroczyńska
zgłaszający Politechnika Krakowska
Autor: Chodkiewicz Joanna
tytuł Teoretyczna: Ready made. Przedmiot odnaleziony i przedmiot zniszczony. "Instrumentarium artysty" na przykładzie twórczości Tadeusza Kantora, Józefa Szajny, Jerzego Grzegorzewskiego i Władysława Hasiora.
tytuł Praktyczna: Ochrona Spuścizny Władysława Hasiora na przykładzie konserwacji asamblażu "Julia" z Galerii Hasiora w Zakopanem. Przedmiot w plastycznych "poematach" Władysława Hasiora.
rodzaj praca magisterska
promotor dr Monika Jadzińska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Klimkiewicz Kinga
tytuł Praktyczna: Problematyka konserwacji i restauracji Vitae et verba patrum, czternastowiecznego pergaminowego kodeksu będącego własnością Biblioteki im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie.
tytuł Teoretyczna: Metody przechowywania a stan zachowania pergaminowych rękopisów ze zbiorów biblioteki im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie.
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Weronika Liszewska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Kralka Paulina
tytuł Lalki jawajskiego teatru wayang klitik. Badania technologii i konserwacji pięciu obiektów ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
rodzaj praca magisterska
promotor dr Jarosław Adamowicz
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Autor: Majewska Katarzyna
tytuł Praktyczna: Odkrycie, konserwacja i rekonstrukcja fragmentu dekoracji malarskiej pokoiku na wschód w Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
tytuł Teoretyczna: Analiza programu dekoracji malarskiej pokoiku na wschód w Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich w Warszawie na tle przemian stylowych drugiej połowy XVIII wieku.
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Paweł Jakubowski, dr hab. Krzysztof Chmielewski
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Oleś Dominika
tytuł Projekt rewitalizacji terenu po dawnej hucie cynku Uthemann w Katowicach - Szopienicach na cele kulturowo - biznesowe.
rodzaj praca magisterska
promotor dr inż. arch. Marta Rusnak
zgłaszający Politechnika Wrocławska
Autor: Petrus Marcin
tytuł Praktyczna: Konserwacja i restauracja ikony Św. Jerzy walczący ze smokiem (koniec XIX w.) ze zbiorów Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej.
tytuł Teoretyczna: Tło ikony - dekoracje ikon rosyjskich od XI do końca XIX wieku.
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Krzysztof Chmielewski
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Smolnicka Agata
tytuł Praktyczna: Technologia wykonania a konserwacja starego druku Historischer Schauplatz, im welchem die Merkwurdigsten Brucken aus allen vier Theilen der Welt, Insonderheit aber die in den vollkommensten Stand versetzte Dressdner Elb-Brucke autorstwa Carla Christiana Schramma.
tytuł Teoretyczna: Satyra rysunkowa w twórczości polskich humorystów (1945-1990).
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Marzenna Ciechańska, dr Anna Rudzka
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Żak Anna
tytuł Praktyczna: Konserwacja i restauracja ikony z przedstawieniem św. Bazylego Wielkiego z 2 poł. XVIII wieku.
tytuł Teoretyczna: Przekształcenia ikonostasów od XVI wieku czasów współczesnych. Problematyka ikonostasów pogranicza.
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Krzysztof Chmielewski, dr Marcin Zgliński
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie