Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Chronologia władz Oddziału Opolskiego SKZ


 1. Na zebraniu założycielskim, które odbyło się w dniu 29.06.2017 r., wybrano Zarząd Oddziału. W jego skład weszli:
  • Iwona Solisz – Prezes Oddziału
  • Jacek Gryczewski – Zastępca Prezesa
  • Jadwiga Smolińska-jamka – Sekretarz
  • Krystyna Piecuch – Skarbnik
  • Andrzej Marek Barski – Członek

 2. Skład Zarządu Oddziału wybranego w dniu 16 grudnia 2021 r.
  • Iwona Solisz – Prezes Oddziału
  • Jacek Gryczewski – Zastępca Prezesa
  • Jadwiga Smolińska-Jamka - Sekretarz
  • Krystyna Piecuch – Skarbnik
  • Antonina Żaba – Członek