Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Laureaci konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


Na Konkurs wpłynęło 37 prac:

  • 4 doktorskie
  • 28 magisterskich
  • 4 inżynierskie
  • 1 projekt konserwatorsko-budowlany)
Dnia 4 listopada 2016 Komisja Konkursowa przyznała 5 nagród i 13 wyróżnień pieniężnych.Nagrody przyznane w 2016Autor: Teresa Łękawa - Wysłouch
tytuł Metoda optycznej tomografii komputerowej (OCT) w badaniu obrazów malowanych na płótnie
rodzaj praca doktorska
promotor prof. dr hab. Bogumiła Rouba
zgłaszający Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Autor: Edyta Bernady
tytuł "Badania z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych oraz konserwacja XV - wiecznego witrażu Tron Łaski z klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie"
rodzaj praca doktorska
promotor dr hab. Zofia Kaszowska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Autor: Aneta Tomczak
tytuł Otwarty krajobraz kulturowy z zabytkiem w tle. Formy ochrony na przykładach z Ziemi Łódzkiej
rodzaj praca doktorska
promotor dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski prof. PŁ
zgłaszający Politechnika Łódzka
Autor: Piotr Samól
tytuł "Architektura kościołów dominikańskich kontraty pruskiej w średniowieczu"
rodzaj praca doktorska
promotor dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek prof. PG
zgłaszający Politechnika Gdańska
Autor: Pavla Kramolisova
tytuł Praktyczna: Problem nowej oprawy starych druków z początku XVI wieku na przykładzie konserwacji i restauracji dzieła Breviarium Cracoviense z 1507-1508 r. własności Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
tytuł Teoretyczna: Rodzaje nowych opraw stosowanych w konserwacji i restauracji kodeksów z okresu XV-XVI wieku
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Marzena Ciechańska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w WarszawieWyróżnienia przyznane w 2016Autor: Aleksandra Tomaka
tytuł "Hexengrund - adaptacja poniemieckiej torpedowni na mobilną scenę."
rodzaj praca magisterska
promotor prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich
współpromotor dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł
zgłaszający Politechnika Krakowska
Autor: Zbigniew Strzelczyk
tytuł "Problematyka konserwacji bursztynu, na przykładzie szkatuły na biżuterię z końca XVII w., ze zbiorów Muzeum Collegium Maius UJ w Krakowie"
rodzaj praca magisterska
promotor prof. Ireneusz Płuska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Autor: Paulina Małkowiak
tytuł Stanica wodna - adaptacja młyna wodnego w Zreczu Dużym
rodzaj praca inżynierska
promotor prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
współpromotor dr inż. arch. Barbara Zin
zgłaszający Paulina Małkowiak Politechnika Krakowska
Autor: Natalia Banach
tytuł Amfiteatr Krakowski - Centrum Kulturowe w dawnym Miejskim Parku Sportowym w Krakowie
rodzaj praca magisterska
promotor prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
współpromotor dr inż. arch. Barbara Zin
zgłaszający Natalia Banach Politechnika Krakowska
Autor: Magdalena Borkowska
tytuł Praktyczna: Zagadnienia związane z konserwacją i restauracją plakatów filmowych Jan Kiepura. W blasku słońca z 1937 roku oraz She goes to war z 1929 roku pochodzących ze zbiorów Muzeum Plakatu w Wilanowie.
tytuł Teoretyczna: Przegląd farb drukowych w technikach graficznych stosowanych w 1 połowie XX wieku.
rodzaj praca magisterska
promotor dr Marzenna Ciechańska, prof. ASP dr Władysław Sobucki
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Aleksandra Gąsior
Tytuł Praktyczna: Analiza twórczości artystycznej Jerzego Grzegorzewskiego w kontekście zachowania i konserwacji jego spuścizny scenograficznej. Opracowanie dotyczące projektu badań i konserwacji trzech dzieł Jerzego Grzegorzewskiego.
Tytuł Teoretyczna: Zachowanie materialnego i nie materialnego dziedzictwa scenografii teatralnej.
rodzaj praca magisterska
promotor dr Monika Jadzińska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Dominika Jaroszewicz
tytuł Praktyczna: Problemy konserwacji i restauracji marmurowej rzeźby Porwanie Ganimedesa z 1868 roku autorstwa Pio Fedi
Promotor dr hab. Janusz Smaza
tytuł Teoretyczna: Ganimedes z pałacu w Helenowie a mit i jego obrazowanie w sztuce europejskiej
Promotor dr Marcin Zgliński
rodzaj praca magisterska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Jacek Kawa
tytuł Praktyczna: Analiza techniczno - technologiczna obrazu Henryka Rodakowskiego pt. Portret Leonii Blihdorn ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Promotor dr hab. Danuta Stępień
tytuł Teoretyczna: Komiks w Polsce jako nowy gatunek w sztuce
Promotor dr Marcin Zgliński
rodzaj praca magisterska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Jakub Kurkiewicz
tytuł Praktyczna: Konserwacja i rekonstrukcja herbu Korczak ze ściany szczytowej kaplicy grobowej rodzin Branickich, Potockich i Reyów w Montresor, Francja
promotor dr hab. Janusz Smaza
rodzaj praca magisterska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Piotr Owczarek
tytuł Problemy konserwacji i restauracji kamiennej rzeźby polichromowowanej Matki Boskiej w trypie Immaculata z 1796 r. z Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach. Konserwacja i restauracja gotyckiej rzeźby drewnianej polichromowanej Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Janusz Smaza, dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. dr hab. Maria Lubryczyńska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Anna Pszonka
tytuł Teoretyczna: Madonna z Dzieciątkiem nieznanego artysty włoskiego w kręgu akademickiego eklektyzmu.
Aneks Problematyka konserwatorska włoskiego obrazu Madonna z Dzieciątkiem ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Promotor prof. Jerzy Nowosielski, dr Marcin Zgliński, dr hab. Joanna Czernichowska
rodzaj praca magisterska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Zuzanna Ptaszyńska
tytuł Praktyczna: Konserwacja i restauracja XIX wiecznych epitafiów kamedulskich w katakumbach kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP na warszawskich Bielanach (malarstwo ścienne).
Teoretyczna Preparaty mineralne oparte na związkach wapna stosowanego do wzmacniania strukturalnego zabytkowych tynków
promotor dr hab. Tytus Sawicki
rodzaj praca magisterska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor: Albina Zięba
Praktyczna Konserwacja ornatu z II połowy XV wieku z Muzeum Narodowego w Gdańsku. Rozważania dotyczące zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich
Teoretyczna Odtworzenie technologii oraz wykonanie kopii drukowanej tkaniny użytej w średniowiecznej stule ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku
promotor prof. Helena Hryszko
rodzaj praca magisterska
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie