Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Spis rzeczoznawców Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


Lp Nazwisko i imię Tytuł naukowy Dziedzina i specjalność Oddział SKZ
1 Ałykow Krzysztof dr inż. dziedziny: architektura i inżynieria
specjalność: przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji, konstrukcje w obiektach zabytkowych
śląski
2 Balcerzak Tatiana Hanna mgr inż. arch. dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: badania architektoniczne architektury murowanej, formowanie koncepcji konserwatorskiej dla w\w obiektów.
szczeciński
3 Baniukiewicz Elżbieta dr inż. ochona zabytkowego krajobrazu mazowiecki
4 Barański Marek dr inż. arch. rewaloryzacja zabytków architektury i budownictwa mazowiecki
5 Biranowska-Kurtz Alicja dr ochrona zab. arch., zał. urban., planowanie przestrzenne, krajobraz kulturowy szczeciński
6 Broda Aleksander dr dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: konserwacja zabytków architektury, organizacja prac konserwatorskich
mazowiecki
7 Bukal Grzegorz dr hab. inż. arch. architektura i budownictwo gdański
8 Chodkowska Wiesława mgr architektura i budownictwo warm.-maz.
9 Chudziak Jadwiga prof. dr hab. architektura, urbanistyka, archeologia toruński
10 Czapski Leszek mgr inż. konserwacja i rewaloryzacja obiektów zabytkowych mazowiecki
11 Dąbrowski Piotr mgr inż.arch. ochrona zabytków architektury toruński
12 Delimat Marek mgr konserwacja zabytków architektury i rzeźby kamiennej śląski
13 Dobosz Piotr prof. dr hab. dziedzina: prawo
specjalności: prawo materialne i formalne ochrony dziedzictwa kulturowego, problemy prawne w zakresie organizacji prac konserwatorskich
krakowski
14 Dzisko-Wadas Grażyna mgr malarstwo spec. ikony ruskie XIX w. szkoła Wiatka warm.-maz.
15 Engel Lech dr inż. architektura, konstrukcje w obiektach zabytkowych śląski
16 Gaczoł Andrzej dr hab. inż. arch. kons. zab. arch. i zesp. urban., organ. prac konserwat. krakowski
17 Gosztyła Marek prof. dr hab. inż. dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: historia architektury, konserwacja zabytków
podkarpacki
18 Gromnicki Jan mgr ochrona zabytków archeologicznych mazowiecki
19 Jagodziński Zbigniew mgr archit., urban., plan. przestrzenne, kons. dzieł sztuki krakowski
20 Janczykowski Jan dr inż. arch. architektura krakowski
21 Jankowski Jarosław dziedziny: zabytki techniki
specjalność: ochrona, konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych wiatraków, młynów wodnych i towarzyszących im obiektów małej architektury
mazowiecki
22 Jasieńko Jerzy prof. dr hab. inż. inżynieria, ochrona zabytków nieruchomych śląski
23 Jaworski Artur mgr inż. konserwacja dzieł sztuki, konserwacja zabytków drewnianych mazowiecki
24 Kadłuczka Andrzej prof. dr hab. inż. arch. ochrona zabytków nieruchomych krakowski
25 Kalita–Skwirzyńska Kazimiera mgr zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: nowożytna architektura rezydencjonalna
szczeciński
26 Kapałczyński Wojciech mgr konserwatorstwa i zabytkoznawstwa dziedziny: architektura i budownictwo, krajobraz kulturowy
specjalność: ciesielstwo, tynki wraz z kolorystyką, stolarka okienna i drzwiowa
śląski
27 Kapuściński Antoni dr inż. konstrukcje budowlane gdański
28 Kopeć Karol mgr inż. dziedziny: rzemiosło artystyczne i sztuka użytkowa
specjalność: drewno, właściwości i zastosowanie
mazowiecki
29 Kłosek-Kozłowska Danuta prof. dr hab. inż. arch. ochrona miast historycznych, środowiska kulturowego mazowiecki
30 Konarski Bartłomiej dr inż. arch. rewaloryzacja zabytków budownictwa mazowiecki
31 Korcz Remigiusz art. pl. konserwacja dzieł sztuki i zabytków poznański
32 Kornecki Bogusław mgr sztuki dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: konserwacja zabytkowej rzeźby kamiennej i kamiennego detalu architektonicznego
mazowiecki
33 Kościuk Jacek prof. dr hab. inż. arch. rewaloryzacja zabytków architektury i budownictwa śląski
34 Kowalczyk Alojzy dr nauk przyrodniczych, ekolog dziedzina: krajobraz kulturowy
specjalność: parki, ogrody i cmentarze
szczeciński
35 Kozarski Piotr mgr inż. dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: ochrona budowli przed korozją i zawilgoceniem. Konserwacja drewna.
mazowiecki
36 Kozieł Krystyn mgr rzeźba – konserwacja dzieł sztuki krakowski
37 Kruczek Krystyna mgr archeologia krakowski
38 Kuśnierz Kazimierz prof. dr hab. inż. arch. architektura i urbanistyka krakowski
39 Kuśnierz-Krupa Dominika prof. dr hab. inż. arch., arch. krajobrazu dziedziny: architektura i urbanistyka
specjalność: krajobraz kulturowy, ochrona i konserwacja zabytków architektury i urbanistyki
krakowski
40 Legendziewicz Andrzej dr inż. arch. architektura i budownictwo, konserwacja i rewaloryzacja architektury drewnianej oraz murowanej, badania architektoniczne. śląski
41 Lutostańska Alicja mgr rewaloryzacja zespołów arch. i urb. w krajobrazie mazowiecki
42 Łącki Ryszard inż. ochrona zabytków nieruchomych krakowski
43 Łukacz Marek dr inż. arch. ochrona ob. zabytkowych arch. i bud. murowanego krakowski
44 Łukaszewicz Jadwiga prof. dr hab. dziedziny: architektura i rzeźba
specjalność: konserwacja rzeźby kamiennej i zabytków architektonicznych. Badania i projektowanie zabytków kamiennych i architektonicznych
toruński
45 Łyjak Wiktor dr zabytki techniki, zabytkowe instrumenty muzyczne mazowiecki
46 Makowska Beata dr inż. arch. dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: architektura i budownictwo XIX i XX wieku oraz krajobraz kulturowy.
szczeciński
47 Małachowicz Maciej dr inż. arch. dziedziny: architektura i budownictwo, krajobraz kulturowy
specjalność: architektura średniowieczna i nowożytna, fortyfikacje.
śląski
48 Marcinek Roman mgr dziedzina: ochrona krajobrazu kulturowego
specjalność: sporządzanie i ocena dokumentacji historycznych i konserwatorskich dla obiektów, obszarów i krajobrazów kulturowych
krakowski
49 Mączyński Dominik mgr inż. arch. ochrona i rewaloryzacja zabytków arch. mur. i drewn. mazowiecki
50 Mądrach Piotr mgr konserwacja rzeźb i elementów architektonicznych mazowieckie
51 Mercik Henryk dr inż. arch. architektura i budownictwo górnośląski
52 Michałowski Andrzej dr ochrona zabytkowego krajobrazu mazowiecki
53 Miklaszewski Stanisław mgr inż. arch. inżynieria toruński
54 Mróz Janusz mgr konserwacja dzieł sztuki i zabytków mazowiecki
55 Myczkowski Zbigniew prof. dr hab. inż. arch. ochrona i rewaloryzacja architektury i krajobrazu kult. krakowski
56 Napiórkowska – Ałykow Magdalena dr inż. dziedziny: architektura i inżynieria
specjalność: przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji, konstrukcje w obiektach zabytkowych
śląski
57 Nekanda - Trepka Ewa mgr inż. arch. ochrona zab. nieruch., rewal. zab. zespołów arch. i urb. mazowiecki
58 Nekanda - Trepka Janusz mgr inż. arch. architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne szczeciński
59 Nowaczyk Stefan dr inż. dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: zabezpieczenie techniczne zabytków
szczeciński
60 Okoń Emanuel mgr zabytkoznawca dziedzina: urbanistyka
specjalność: badania, dokumentacja i ewidencja zabytków
toruński
61 Pak Marek mgr inż. arch. dziedziny: architektura i budownictwo
specjalności: ochrona, konserwacja zabytków architektury i budownictwa oraz konstrukcji murowych i drewnianych
krakowski
62 Piwek Aleksander prof. dr hab. inż. arch. rewaloryzacja zabytków architektury i budownictwa gdański
63 Płotkowiak Maciej dr inż. arch. architektura i budownictwo, urbanistyka, krajobraz kulturowy oraz zabytki techniki szczeciński
64 Prarat Maciej dr architektura i budownictwo toruński
65 Radźwicka - Milczewska Anna mgr rewaloryzacja zabytków architektury i budownictwa mazowiecki
66 Rene Agnieszka mgr architektura i budownictwo, dokumentacja historyczna mazowiecki
67 Rostkowska Anna mgr inż. arch. architektura i budownictwo mazowiecki
68 Rubnikowicz Marek dr dziedzina: archeologia i ochrona krajobrazu kulturowego
specjalność: badania archeologiczne, konserwacja i rewaloryzacja zabytków architektury i urbanistyki.
toruński
69 Rudy Maria mgr dziedzina: rzeźba
specjalność: konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego oraz ceramiki artystycznej i użytkowej.
toruński
70 Safarzyński Sławomir dr konserwacja dzieł sztuki i zabytków rzemiosła artystycznego mazowiecki
71 Sarnik - Konieczna Maria mgr inż. arch. architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne krakowski
72 Sołtysik Maria Jolanta dr inż. arch. architektura i urbanistyka gdański
73 Sobieszek Lech mgr inż. architektura i budownictwo krakowski
74 Stala Klaudia dr hab. archeologia i krajobraz kulturowy krakowski
75 Stanisz Lech Jerzy mgr inż. architektura, projektow. kons., inwentaryzacja kons. śląski
76 Stojak Grażyna dr hab. dziedziny: architektura i budownictwo, urbanistyka i krajobraz kulturowy
specjalność: ochrona i konserwacja zabytków architektury, urbanistyki i krajobrazu kulturowego oraz organizacja prac konserwatorskich.
małopolski
77 Szałygin Jerzy mgr ocena ochrony dóbr kultury, ochrona nieruch. dóbr kult mazowiecki
78 Śpik Alojzy inż. inżynieria toruński
79 Świerczewski Tadeusz inż. rewaloryzacja zabytków budownictwa śląski
80 Tarnacki Janusz mgr rewaloryzacja zabytków architektury i budownictwa gdański
81 Twardowski Ryszard mgr inż. konserwacja i rewaloryzacja obiektów zabytkowych mazowiecki
82 Wartenberg Krzysztof mgr inż. arch. ochr. zab. nieruch., zabytkowe techniki, dokumentacja i ewidencja dóbr kultury śląski
83 Weker Władysław mgr inż dziedziny: archeologia, zabytki techniki, rzemiosło artystyczne
specjalność: konserwacja zabytków metalowych, konserwacja archeologicznych zabytków metalowych
mazowiecki
84 Wendlandt Juliusz mgr nadzór konserwatorski - architektura i urbanistyka mazowiecki
85 Węcławowicz Jacek mgr inż. arch. dziedziny: architektura i budownictwo
specjalność: badania architektoniczne, rewaloryzacja obiektów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem mykologii i hydroizolacji, konserwacja detalu architektonicznego oraz organizacja prac konserwatorskich.
małopolski
86 Winkler Wiesław mgr rzeźba, detal architektoniczny mazowiecki
87 Witek Waldemar mgr dziedziny: architektura i budownictwo, krajobraz kulturowy
specjalność: budownictwo ryglowe, ruralistyka oraz zespoły zabytkowe
szczeciński
88 Włodarczyk Małgorzata dr. hab. inż. arch. dziedziny: architektura i budownictwo, urbanistyka i krajobraz kulturowy
specjalności: historia, ochrona i konserwacja zabytków architektury, urbanistyki oraz krajobrazu kulturowego
krakowski
89 Wowczak Jerzy dr. n. hum. mgr inż. arch. dziedziny: architektura i budownictwo, urbanistyka, krajobraz kulturowy;
specjalność: ochrona i konserwacja zabytków architektury z XIX i XX w oraz urbanistyki i planowania przestrzennego.
małopolski