Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   
Oddział Bydgoski
Siedziba Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Delegatura w Bydgoszczy
ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz
tel. 523 224 998
e-mail: skz.bydgoszcz@tlen.pl
Numer rachunku bankowgo 11 2030 0045 1110 0000 0423 7740
BNP PARIBAS
Prezes prof. zw. dr hab. Dariusz Markowski
e-mail: dmarkowski@tlen.pl
Oddział Dolnośląski
Siedziba ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław
tel. 75 775 96 65
Numer rachunku bankowgo 39 1240 1040 1111 0011 0487 2863
Bank Pekao
Prezes dr inż. Krzysztof Ałykow
e-mail: prezes.skz.o.slaski@gmail.com
Oddział Gdański
Siedziba OT NID
ul. św. Trójcy 5, 80-822 Gdańsk
Numer rachunku bankowgo 57 1240 1040 1111 0011 0575 5239
Pekao
Prezes mgr inż. arch. Tomasz Błyskosz
tel. 506 090 470
e-mail: tblysk@o2.pl
Oddział Górnośląski
Siedziba Miejski Konserwator Zabytków Zabrze
ul. B. Hagera 41, 41-807 Zabrze
Numer rachunku bankowgo 24 1750 0012 0000 0000 4077 4785
BNP PARIBAS
Prezes dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk
tel. 504 131 321
e-mail: lukasz@urbanczyk.pl
Oddział Krakowski
Siedziba Politechnika Krakowska
Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
ul. Kanonicza 1, 31-002 Kraków
tel. 012 628 24 08
Numer rachunku bankowgo 84 1240 4650 1111 0010 4626 6940
Bank Pekao
Prezes prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa
tel. 501 787 986
e-mail: dkk@zeriba.pl
Strona internetowa www.skz-krakow.pl
Oddział Lubelski
Siedziba Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Archidiakońska 4, 20-113 Lublin
Prezes dr Dariusz Kopciowski
tel: 508 059 953
e-mail: d.kopciowski@wkz.lublin.pl
Oddział Mazowiecki
Siedziba Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
Numer rachunku bankowgo 24 1240 6175 1111 0000 4575 3882
Bank Pekao
Prezes mgr Katarzyna Braun
tel. 501 024 165
e-mail: kasia.calina@gmail.com
Strona internetowa www.facebook.com/SKZMazowsze
Oddział Opolski
Siedziba ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole
Numer rachunku bankowgo 15 1750 0012 0000 0000 3851 3877
BNP PARIBAS
Prezes mgr Iwona Solisz
tel. 601 730 639
e-mail: iwona-solisz@o2.pl
Oddział Podkarpacki
Siedziba 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 35/5U
tel. 533 533 380
e-mail: skz.podkarpacie@gmail.com
Prezes Rafał Oleszek
tel. 533 533 380
e-mail: rafaloleszek@o2.pl
Oddział Poznański
Siedziba ul. Gołębia 2; 61-840 Poznań
Numer rachunku bankowgo
Prezes dr hab. prof. UAM Artur Różański
tel. 608 826 289
e-mail: rozanski@amu.edu.pl
Oddział Szczeciński
Siedziba OT NID
Pl. Orła Białego 1, 70-001 Szczecin
Numer rachunku bankowgo 33 1020 4795 0000 9602 0105 7298
PKOBP
Prezes mgr Ewa Stanecka
tel. 531 371 044
e-mail: ewastanecka@wp.pl
Strona internetowa www.skz.szczecin.pl
Oddział Toruński
Siedziba Muzeum Okręgowe w Toruniu
Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń
Numer rachunku bankowgo 77 1240 1040 1111 0011 0612 9493
Bank Pekao
Prezes dr Marek Rubnikowicz
tel. 887 785 780
e-mail: mrubnikowicz@kpcd.com.pl
Strona internetowa www.facebook.com/Oddzial_Torunski
Oddział Warmińsko-Mazurski
Siedziba ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn
Numer rachunku bankowgo 41 1240 5598 1111 0010 3914 9278
Bank Pekao
Prezes mgr Małgorzata Birezowska
tel: 603 371 408
e-mail: malgorzata.birezowska@op.pl
Strona internetowa skz.olsztyn.pl