Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Wykaz najważniejszych spraw z życia Oddziału Małopolskiego SKZ


Opracowali na podstawie dostępnych materiałów w marcu - maju 2020 r. prof. prof. Jolanta Sroczyńska i Andrzej Gaczoł.


 1. II Zjazd Miłośników Ojczystych Zabytków, Kraków 24 - 25. 10. 1985 r.
  Wydawnictwo: Pamiętnik II Zjazdu Miłośników Ojczystych Zabytków, publikacja do użytku wewnętrznego Kraków 1985 4;
 2. Sesja problemowa ogólnopolska: „Zasady postępowania konserwatorskiego przy konserwacji zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce”, Wieliczka 27 - 28. 10. 1986 r. Współorganizatorzy: Wydział Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Krakowa i Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce.
  Wydawnictwo: Publikacja zawierająca program sesji i referaty, Wieliczka 1986;
 3. Seminarium dla przedstawicieli samorządów terytorialnych: „Utrzymanie i użytkowanie obiektów zabytkowych w warunkach gospodarki rynkowej”, Kraków luty 1998 r. Referaty wygłosili: Andrzej Kadłuczka, Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, Jacek Purchla, Kazimierz Kuśnierz, Aleksander Bőhm, Janusz Sepioł, Zbigniew Białkiewicz, Andrzej Gaczoł, Jacek Czubiński, Marek Łukacz.
  Wypowiedzi uczestników zostały opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie 5;
 4. Konferencja międzynarodowa (współorganizator SKZ): „Karta Krakowska 2000. Pryncypia konserwacji i restauracji dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego”, Kraków 2000 r.6
 5. Jedną z form pracy Oddziału, przez cały okres działalności, są spotkania, wykłady i seminaria organizowane pod nazwą „Wieczory konserwatorskie przy świecach”. Spotkania zostały zainicjowane przez prezes Marię Borowiejską - Birkenmajerową w pierwszej siedzibie Oddziału przy ul. Mikołajskiej 4, a następnie były i są kontynuowane przy ul. Kanoniczej 17.
 6. Współorganizacja wraz z Instytutem Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK, I-III Forum Architecturae Poloniae Medievalis (2007, 2009, 2013).
 7. Organizacja Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej pt.: „Karta Krakowska - 10 lat później”, we współpracy z Instytutem Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK, która odbyła się w dniach 17-19 listopada 2011 r., w Krakowie.
 8. Organizacja ogólnopolskiego seminarium pt.: "Stan i perspektywy ochrony dziedzictwa architektury i sztuki sakralnej w Polsce na początku XXI wieku”, 14 września 2013 r. w Krakowie na Wawelu.
 9. Stworzenie Podyplomowych Studiów d/s Badań i Analiz Architektury Historycznej we współpracy z Instytutem Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK w 2014 r. Studia zabezpieczają teorię i praktykę związaną z badaniami konserwatorskimi (ukończone 2. edycje Studiów, w trakcie edycja 3).
 10. Współorganizacja II Kongresu Konserwatorów Polskich, 7-9 października 2015, Warszawa - Kraków.
 11. Ogólnopolska konferencja, pt. "Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Krakowską oraz Urząd Miasta Krakowa w dniach 10 – 11 grudnia 2018 roku.
 12. Organizacja i merytoryczne uczestnictwo w naukowych grantach poświęconych ratowaniu polskiego dziedzictwa kulturowego na dawnych ziemiach polskich, obecnie na Ukrainie. (kolegiata w Ołyce, kościół i pałac w Brzeżanach, Kamieniec Podolski - stare miasto, system umocnień i wiele budynków zabytkowych w starym mieście).