Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Żegnamy dr LECHA KRZYŻANOWSKIEGO (1931 – 2017)


W dniu 1 marca odszedł historyk sztuki, konserwator dr Lech Krzyżanowski. W ostatnich latach choroba była powodem jego nieobecności na forach, gdzie wcześniej odgrywał istotną rolę. Dla członków i sympatyków Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków był jednym z członków – założycieli Stowarzyszenia i autorem jego statutu.

Zatrudnieni w PP Pracownie Konserwacji Zabytków doskonale pamiętają Lecha Krzyżanowskiego z czasów jego pracy na stanowisku dyrektora Zarządu ds. naukowo – konserwatorskich. Lata 80 – te ubiegłego wieku to najlepszy okres w działalności PKZ i z pewnością nie da się go wspominać bez podkreślenia roli dyrektora Krzyżanowskiego.

Wcześniej – pod koniec lat 70 – tych pełnił funkcję konserwatora m. st. Warszawy. W latach 1967 – 70 był prezesem warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Jako redaktor naczelny wydawnictw PP PKZ oraz „Ochrony Zabytków” wywarł znaczący wpływ na politykę wydawniczą, a jego zdecydowany charakter, kultura osobista i wiedza wyznaczały kryteria, jakim podlegały ukazujące się publikacje.

Swoje naukowe doświadczenia starał się przekazać następnym pokoleniom na wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz na wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Dr Lech Krzyżanowski pozostawił po sobie kilkadziesiąt publikacji książkowych, artykułów i opracowań badawczych. Wiele z nich poświęcone jest kulturowemu dziedzictwu Trójmiasta; z Gdańskiem związany był zanim przeniósł się do Warszawy.

Składając serdeczne wyrazy współczucia Żonie, rodzinie i przyjaciołom mamy świadomość, że wszyscy, którzy mieli sposobność zetknięcia się z dr. Lechem Krzyżanowskim, wraz z jego odejściem odczuli głęboki smutek i tragizm przemijania.

Msza święta w intencji śp. Lecha Krzyżanowskiego zostanie odprawiona w kościele św. Karola Boromeusza na Cmentarzu Powązkowskim w dniu 21 marca (wtorek) 2017 r. o godz. 13.00, po czym nastąpi złożenie urny do grobu rodzinnego w kwaterze 159.

Zarząd Główny oraz Zarząd Oddziału Mazowieckiego SKZ