Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

KOLEJNY WYKŁAD Z CYKLU ŚWIAT OGRODÓW


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na spotkanie z cyklu Nasi Wielcy organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków:

Alina Scholtz, wspomnienie życia i twórczości
pionierki Polskiej Architektury Krajobrazu
Projektantki zieleni Warszawy

prelekcję wygłoszą Klara Czerniewska-Andryszczyk i Małgorzata Kuciewicz

23 maja 2024 r. (czwartek), godzina 13.00
Pałac na Wyspie


Wykłady transmitowane są na żywo z Pałacu na Wyspie w mediach społecznościowych Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
Z wszystkimi wydarzeniami zorganizowanymi w ramach obchodów rocznicowych prof. Longina Majdeckiego można zapoznać się na stronie projektu : Świat Ogrodów Longina Majdeckiego.

Beata Kańska
Kierownik Działu Ogrodów
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

PROFESOR KRZYSZTOF PAWŁOWSKI UHONOROWANY ZŁOTĄ ODZNAKĄ SKZW dniu 9 maja 2024 r. prof. dr hab. Krzysztof Pawłowski otrzymał z rąk prezesa Zarządu Głównego Jacka Rulewicza Złotą Odznakę Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. W uroczystości uhonorowania Profesora, która odbyła się w Radziejowicach, wziął udział członek honorowy SKZ, były Generalny Konserwator Zabytków Ryszard Mikliński. Podczas spotkania wspominano liczne zasługi Profesora dla ochrony krajowego i światowego dziedzictwa kultury. Omówiono też przygotowania do III Kongresu Konserwatorów Polskich, który odbędzie się staraniem SKZ w roku 2025.

PROFESOR KRZYSZTOF PAWŁOWSKI OBCHODZI 90 URODZINY


Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków życzy Profesorowi dalszych lat w zdrowiu, aktywności na niwie naukowej i społecznej.W dniu 3 maja 90 urodziny obchodzi jeden z nestorów polskiej szkoły konserwacji zabytków Profesor Krzysztof Pawłowski. Architekt, urbanista, profesor nauk technicznych, ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Pracował w Zakładzie Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Historii Kultury Materialnej oraz w Instytucie Planowania Przestrzennego. W latach 1974–1981 zastępca Generalnego Konserwatora Zabytków. W latach 1981–1984, a następnie 1993–2003 Prezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Członek Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN; w latach 2003–2016 przewodniczący Sekcji Historii i Konserwacji. W latach 2000–2014 profesor Politechniki Łódzkiej, dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki; od 2014 roku profesor na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Autor wielu publikacji na temat ewolucji urbanistyki polskiej i europejskiej. Wiele lat spędził we Francji, w Montpellier. Wieloletni pobyt w Langwedocji okazał się niezwykle ważny dla jego badań. To tam, zafascynowany okręgiem jako podstawą kształtowania przestrzeni urbanistycznej, odkrył i opisał formy zwane cyrkuladami, które – jak sam podkreśla – stało się jego największą przygodą intelektualną. W latach 1977–1978 wiceprzewodniczący Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO. Współpracował z UNESCO w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego w krajach europejskich, afrykańskich i azjatyckich. W okresie 1978–1981 wiceprezydent Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS. Doktor honoris causa Politechniki Lwowskiej oraz członek Francuskiej Akademii Architektury. Laureat licznych orderów i nagród.

KOLEJNY WYKŁAD Z CYKLU ŚWIAT OGRODÓW


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na wykład z cyklu Świat Ogrodów organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Ogrodnictwa SITO NOT:

23 kwietnia 2024 r. (wtorek) - godzina 18.00
Pałac na Wyspie


Problemy rewaloryzacji podwarszawskich parków rezydencjonalnych
Dorota Pape
architekt krajobrazu

W świat rewaloryzacji i przywracania świetności podwarszawskim założeniom ogrodowym przeniesie nas architekt krajobrazu z wieloletnim doświadczeniem projektowym i wykonawczym. Na przykładzie zrealizowanych projektów rewaloryzacji parków w Sannikach (powiat gostyniński) i Błędowie (powiat grójecki) ukazane zostaną wyzwania z jakimi Projektant musiał zmierzyć się na etapie projektowym i realizacyjnym w kontekście przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, wymogów konserwatorskich i współczesnych wymagań technicznych.

Wykłady transmitowane są na żywo z Pałacu na Wyspie w mediach społecznościowych Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
Z wszystkimi wydarzeniami zorganizowanymi w ramach obchodów rocznicowych prof. Longina Majdeckiego można zapoznać się na stronie projektu : Świat Ogrodów Longina Majdeckiego.

Beata Kańska
Kierownik
Działu Ogrodów
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie


ŻEGNAMY PROFESORA JANA SKURATOWICZA (1946 – 2024)
W wieku 78 lat zmarł prof. Jan Skuratowicz. Był autorem wielu książek o architekturze i historii Poznania oraz radnym miasta. Wielokrotnie odznaczany, m.in. tytułem Zasłużonego dla Miasta Poznania.

Prof. Jan Skuratowicz był profesorem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Napisał wiele książek oraz artykułów o architekturze Poznania, np. „Ratusz poznański”, „Secesja w architekturze Poznania” czy „Architektura Poznania w latach 1890 – 1918”.

W latach 90. XX w. był radym Rady Miasta Poznania, gdzie przewodził Komisji Kultury i Nauki.

Był członkiem Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Poznaniu.

Przez pewien czas, do roku 2016, był prezesem zarządu poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Brał udział w pracach konserwatorskich m.in. zamku w Sierakowie, a także badaniach architektonicznych pałacu Górków w Poznaniu. Został wyróżniony Nagrodą Naukową Miasta Poznania i tytułem Zasłużonego dla Miasta Poznania.

Rodzinie i Bliskim - wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

W CYKLU NASI WIELCY - PROFESOR JANUSZ BOGDANOWSKI


Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Dyrekcja Muzeum Łazienki Królewskie zapraszają na spotkanie, którego bohaterem będzie prof. Janusz Bogdanowski, wybitny architekt krajobrazu, czołowy znawca konserwatorstwa i architektury, sztuki ogrodowej i fortyfikacyjnej, niestrudzony obrońca dzieł natury i kultury.

21 lat minęło odkąd odszedł. Porozmawiajmy o wielkim uczonym, pasjonacie rodzimego krajobrazu, znawcy wojskowości, uroczym gawędziarzu i dobrym, przyjacielskim człowieku.

Na Spotkanie zapraszamy
16 kwietnia 2024 r. o godz. 13.00
Pałac na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie, ul Agrykoli 1.


Poprowadzą je prof. Zbigniew Myczkowski i Roman Marcinek.

Wstęp wolny, zapraszamy wszystkich, którym pamięć o Profesorze nadal jest bliska!


Nasi Wielcy - prof. zw. dr hab. inż. arch. JANUSZ BOGDANOWSKI

Wybitny architekt krajobrazu, czołowy znawca konserwatorstwa i architektury, sztuki ogrodowej i fortyfikacyjnej, niestrudzony obrońca dzieł natury i kultury.

Jego ojciec – Wincenty Bogdanowski był wiceprezydentem Królewskiego Miasta do chwili zajęcia go przez okupanta w 1939 roku, a on sam – kapralem Armii Krajowej.

W roku 1964 doktoryzował się pod kierunkiem profesora Gerarda Ciołka, w roku 1967 habilitował się, w roku 1978 został profesorem nadzwyczajnym, w 1992 – zwyczajnym. W latach 50. aktywnie współpracował z profesorem Zygmuntem Novákiem nad koncepcją utworzenia jurajskich parków krajobrazowych – jedną z najnowocześniejszych idei ochrony krajobrazu w Europie. W roku 1963 stworzył własną, oryginalną metodę wnętrz i jednostek architektoniczno-krajobrazowych JARK–WAK. W 1977 doprowadził do powstania na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej Zakładu Architektury Krajobrazu, przekształconego w Instytut Architektury Krajobrazu, którego był założycielem i dyrektorem (1992-1995). W latach 1995-98 Minister Kultury i Sztuki oraz Generalny Konserwator Zabytków powierzyli Profesorowi V Program Krajowy „Ochrona i konserwacja zabytkowego krajobrazu kulturowego Polski”.

Prócz blisko 1000 publikacji naukowych miał na koncie kilkadziesiąt projektów z zakresu urbanistyki, konserwacji i zieleni, w tym prace indywidualne i zespołowe m.in. system zieleni Krakowa w oparciu o dawne fortyfikacje, Planty Krakowskie, otoczenie stopnia wodnego pod Tyńcem, seminarium franciszkańskie w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Stale współpracował ze służbami konserwatorskimi. Od wczesnych lat 90. intensywnie angażował się w prace centralnych władz konserwatorskich w Polsce, przyjmując m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Sztuki. Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ponad 30 lat redaktor „Tek KUiA”, członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska i Wojewódzkiej Małopolskiej Rady Ochrony Środowiska, wielokrotny Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Krakowie, członek rad naukowych parków narodowych, członek Rady Naukowej „Europa Nostra” czy Komitetu Ekologii Krajobrazu Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN.

Za swoją działalność został nagrodzony najwyższymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z JAROSŁAWEM GIEMZĄ, WYBITNYM ZNAWCĄ SZTUKI CERKIEWNEJ I ARCHITEKTURY DREWNIANEJ
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków oraz Muzeum Łazienki Królewskie
serdecznie zapraszają

dnia 4 kwietnia 2024 r. o godz. 13.00 do Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich

na wyjątkowe spotkanie z JAROSŁAWEM GIEMZĄ, wybitnym znawcą sztuki cerkiewnej i architektury drewnianej,

zatytułowane

"Sztuka sakralna Kościoła Wschodniego w południowo-wschodniej Polsce – czy ocalone dziedzictwo?"


Program:

 • sztuka sakralna Kościoła Wschodniego w historycznej eparchii przemyskiej od średniowiecza po dzień dzisiejszy.
 • istotne wydarzenia historyczne wpływające na jej formy
 • losy świątyń w 2 poł. XX w.
 • wysiłki konserwatorskie podejmowane od poł. XX w., zakres i jakość podejmowanych prac
 • obecny stan zachowania i potrzeby konserwatorskie
 • współczesna sztuka sakralna


JAROSŁAW GIEMZA

kierownik Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie, współzałożyciel i członek Komisji Konserwatorskiej Greckokatolickiej Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej, autor licznych publikacji na temat sztuki sakralnej, ekspert instytucji państwowych i kościelnych w zakresie oceny przedmiotów zabytkowych i realizacji prac konserwatorskich. W latach 80. i 90. XX wieku współorganizator cyklu praktyk studenckich służących inwentaryzacji i zabezpieczenia opuszczonych cerkwi, koordynator i uczestnik kilku międzynarodowych projektów badawczych, autor i komisarz wystaw sztuki cerkiewnej, m.in. ze zbiorów polskich muzeów (MNS, MBL, MZŁ) prezentowanych w ramach obchodów Roku Polskiego w Hiszpanii i w Niemczech, projektant malarskiego wystroju kilkunastu współczesnych cerkwi i kościołów.

Wśród wyróżnień:

 • doroczna nagroda – statua Archistrateg Michał, przyznawana przez Narodowy Naukowo-Badawczy Ośrodek Konserwatorski Ukrainy we Lwowie, za zasługi w dziedzinie konserwacji i badań dzieł sztuki dawnej;
 • medal Świętych Równych Apostołom Cyryla i Metodego, abpa Eugeniusza, Metropolity Przemysko-Warszawskiego UCGK w Polsce;
 • order Świętego Równego Apostołom Księcia Włodzimierza, abp Epifaniusza, Metropolity Kijowskiego i Całej Ukrainy PCU.
Przewodnik górski i terenowy (PTTK).

Przyjaciel Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

ZGROMADZENIE OGÓLNE WTA-INTERNATIONALW dniu 14.03.2024 na terenie Brno University of Technology podczas odbywających się WTA Days 2024 miało miejsce spotkanie Rozszerzonego Zarządu oraz Zgromadzenie Ogólne WTA-International, w którym na zaproszenie Prezesa WTA-Int. (p. Harald Garrecht) uczestniczył członek Zarządu Głównego SKZ i pełnomocnik ZG SKZ ds. kontaktów WTA-SKZ, dr inż. Krzysztof Ałykow.

W trakcie trwania obu wydarzeń, przybliżono specyfikę i zakres działalności SKZ oraz wstępnie omówiono możliwy zakres współpracy pomiędzy WTA i SKZ. Rozszerzony Zarząd WTA-Int. zadeklarował chęć współpracy w zakresie wzajemnej wymiany doświadczeń oraz rozwoju wytycznych technicznych opracowywanych przez WTA i ich dostosowania do warunków polskich, w ramach pracy tematycznych grup roboczych.

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ
W dniu 26 marca 2024 r. obradował w Warszawie pod przewodnictwem Prezesa mgr. JACKA RULEWICZA Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny, między innymi:

 • przyjął sprawozdanie z działalności merytorycznej ZG SKZ w roku 2023
 • przyjął sprawozdanie finansowe ZG SKZ za rok 2023
 • przyjął informację o działalności merytorycznej poszczególnych oddziałów SKZ w roku 2023
 • rzyjął sprawozdanie finansowe SKZ za rok 2023
 • zatwierdził plan działań ZG SKZ w roku 2024
 • zatwierdził plan finansowy ZG SKZ na rok 2024, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowań do III Kongresu Konserwatorów Polskich
 • przyjął informację o podjętej współpracy pomiędzy WTA i SKZ.
 • przyznał status rzeczoznawcy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków dr. inż. arch. ŁUKASZOWI URBANCZYKOWI w dziedzinach: architektura i budownictwo, w specjalnościach: ochrona i konserwacja zabytków architektury oraz zabytkowych obiektów poprzemysłowych

W CYKLU NASI WIELCY - ZYGMUNT HELLWIG


Szanowni Państwo,

Partnerzy Muzeum Łazienki Królewskie w organizacji obchodów rocznicowych prof. L. Majdeckiego, serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu Nasi Wielcy:

ZYGMUNT HELLWIG - wspomnienie w 125. rocznicę urodzin wybitnego ogrodnika, architekta krajobrazu, projektanta m. in. Parku im. Gen.J.Sowińskiego czy też Parku im. Gen.G.Orlicz-Dreszera w Warszawie.

prelekcję wygłosi:
dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz
Katedra Architektury Krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

19 marca 2024 r. (wtorek) - godzina 13.00 - Pałac na Wyspie

Wydarzenie organizowane jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków.

Wykłady transmitowane są na żywo z Pałacu na Wyspie w mediach społecznościowych Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Z wszystkimi wydarzeniami zorganizowanymi w ramach obchodów rocznicowych prof. Longina Majdeckiego można zapoznać się na stronie projektu : Świat Ogrodów L. Małeckiego

W CYKLU NASI WIELCY - STEFAN ROGOWICZ


Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Nasi Wielcy poświęcone wspomnieniu Stefana Rogowicza - ogrodnika, planisty, twórcy łódzkich parków w 133. rocznicę jego urodzin. Niech to wydarzenie będzie okazją do przypomnienia życia i twórczości Mistrza polskiej architektury krajobrazu.

Prelekcję 20 lutego 2024 r. o godzinie 13.00 w Pałacu na Wyspie w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie wygłosi dr inż. Anna Majdecka-Strzeżek.

Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach obchodów rocznicowych prof. Longina Majdeckiego transmitowane są na żywo z Pałacu na Wyspie w mediach społecznościowych Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Mamy nadzieję, że dzięki temu będą Państwo mogli być nami niezależnie od rejonu kraju.

Zapraszamy do oglądania i zadawania pytań zaproszonym gościom.

Z historią wydarzeń zorganizowanych w ramach projektu „Świat Ogrodów Longina Majdeckiego” – obchody rocznicowe 2022-2025 można zapoznać się na stronie: Świat Ogrodów Longina Majdeckiego.


SPOTKANIE NOWOROCZNE W WILANOWIE - WRĘCZENIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ W KONKURSIE GKZ I SKZ – EDYCJA 2023 ORAZ NAGRÓD ZG SKZ
30 stycznia 2024 r. w Sali Białej Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie odbyła się - przygotowana przez ZG SKZ - uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa – edycja 2023 oraz nagród ZG SKZ.

Podczas gali laureaci odebrali z rąk Sekretarz Stanu w MKiDN, Generalnej Konserwator Zabytków Bożeny Żelazowskiej oraz Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Jacka Rulewicza przyznane nagrody i wyróżnienia, a z rąk dyrektora Muzeum Pawła Jaskanisa interesujące wydawnictwa muzealne.

Następnie, w gościnnych salach Villi Intrata, miało miejsce integracyjne spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


Laureaci Nagród i Wyróżnień w Konkursie GKZ i SKZ

Na Konkurs wpłynęło 51 prac, wśród których znalazły się:

 • 12 doktorskich
 • 36 magisterskich
 • 1 wieńcząca studia podyplomowe
 • 1 inżynierska
 • 1 popularyzatorska
z następujących uczelni i instytucji: ASP Warszawa – 21, ASP Kraków - 6, Politechnika Krakowska - 9, UMK Toruń – 1, Politechnika Warszawska – 1, , Uniwersytet Jagielloński – 2, Uniwersytet Gdański – 2, Politechnika Łódzka – 1,, Politechnika Wrocławska –2, Uniwersytet SWPS – 1, UEK Wrocław – 1. UAM – 1, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych – 1, UE Wrocław, indywidualnie zgłoszona – 1.


Nagrody imienia Wojciecha Kalinowskiego w uznaniu szczególnych osiągnięć w procesie dokumentacji i ewidencji zabytków otrzymały:
 • Pani OLGA DYBA
 • Pani MAGDALENA RÓZIEWICZ

Nagrody za wyróżniające się publikacje naukowe – Książki Roku 2023 otrzymali:
 • MACIEJ PRARAT – za monografię: „ Młyny wodne, wiatraki i kieraty w XIX i 1 połowie XX w. na terenie Pomorza ( w granicach dawnych Prus Zachodnich). Technika, architektura, stan zachowania.” Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2023.
 • JAROSŁAW GIEMZA – za opracowanie naukowe „ Cerkwie i Ikony Łemkowszczyzny” Wydanie III, poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo Libra PL, Rzeszów 2023.
ZG SKZ wyróżnił ZDZISŁAWA GILA za książkę pt. „Refleksje Konserwatora Zabytków” – Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Krosno 2023.

W CYKLU NASI WIELCY - PROFESOR EDWARD BARTMAN


Serdecznie zapraszamy na pierwsze w 2024 roku spotkanie z cyklu Nasi Wielcy poświęcone wspomnieniu Profesora Edwarda Bartmana polskiego architekta krajobrazu, dydaktyka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 95. rocznicę jego urodzin.

Niech to wydarzenie będzie okazją do przypomnienia życia i twórczości Profesora i do spotkania osób, którym był bliski.

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE W ZMIENIONYM SKŁADZIE REDAKCYJNYMW rok 2024 „Wiadomości Konserwatorskie”, czasopismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, wchodzą w zmienionym składzie redakcyjnym. Miejsce redaktor naczelnej, profesor Marii Jolanty Żychowskiej (Politechnika Krakowska), której raz jeszcze dziękujemy za ogromny wkład pracy w poprzednie numery pisma, zajmie dotychczasowa sekretarz redakcji, dr Barbara Zin, prof. Politechniki Krakowskiej. W skład zespołu redakcyjnego wejdą także dr hab. Artur Różański, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, i dr hab. Andrzej Laskowski, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Sekretariat redakcji poprowadzi mgr Jadwiga Marcinek.

Chcemy, by nasze pismo więcej niż dotąd uwagi poświęciło badaniom, metodom i technologiom konserwatorskim, historii konserwatorstwa czy nieznanym szerzej źródłom do zabytkoznawstwa (ikonograficznym i historycznym), użytecznym w procesie konserwacji obiektów czy zespołów. Pragniemy także zwrócić uwagę na sprawy krajobrazów kulturowych oraz wspólne problemy ochrony zabytków kultury i skarbów przyrody.

Liczymy, że dzięki rozszerzeniu zakresu tematyki pismo zyska nowych Czytelników, a w ślad za tym Autorów chcących publikować w najwyżej punktowanym czasopiśmie w szeroko rozumianej branży konserwatorskiej. Mamy też nadzieję, że będzie to krok na drodze do powstania punktowanego wydawnictwa, które podejmie się edycji monografii, materiałów konferencyjnych i sprawozdań z zakończonych grantów. Zapraszamy do współpracy Autorów i Recenzentów.

Informujemy, że zmianie uległ e-mail redakcji: sekretariat.redakcji@skz.pl
Podajemy też telefon: 739 176 172 (godz. 10-14)
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.wiadomoscikonserwatorskie.pl oraz śledzenia naszego profilu na Facebooku.