Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Żegnamy profesora Jana TAJCHMANA (1929 – 2020)


Z wielkim smutkiem informujemy, że dnia 29 grudnia 2020 roku odszedł na zawsze prof. dr hab. inż. arch. JAN TAJCHMAN.


Obchody jubileuszu 40-lecia SKZ przesunięte na rok 2022
W dniu 21 grudnia 2020 roku obradował zdalnie, przy pomocy platformy zoom, Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, który podjął jednogłośnie następującą uchwałę:

„Z uwagi na pandemię COVID-19 nie istnieją realne możliwości organizacji uroczystego spotkania, związanego z 40-leciem SKZ, które przypada 22 października 2021 roku.

W tej sytuacji, Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków - postanawia przenieść obchody jubileuszu 40-lecia SKZ na jesień 2022 roku.”

BOŻE NARODZENIE 2020


Wszystkim Członkom i Sympatykom Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym 2021 Roku, w imieniu Zarządu Głównego oraz własnym składa
ANDRZEJ KADŁUCZKA – Prezes ZG SKZ
grudzień 2020 r.

Konkurs GKZ i ZG SKZ edycja 2020 rozstrzygnięty
Komisja Konkursowa, która pracowała w dniach 9 - 17 listopada 2020 r. rozstrzygnęła Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2020.

Na Konkurs wpłynęło 35 prac, wśród których znalazły się:

  • 4 prace doktorskie
  • 28 prac magisterskich
  • 1 praca inżynierska
  • 2 opracowania naukowe
z następujących uczelni oraz indywidualnie: ASP Kraków – 8, ASP Warszawa – 6, UMK – 5, P. Krakowska – 5, P. Warszawska -2, U. Wrocławski – 2, U. Gdański – 1, U. Warszawski – 1, U. Bydgoski – 1, U. Łódzki – 1, U. Warm. Maz. – 1, Indywidualne 2.

Lista laureatów zamieszczona jest też w zakładce Konkurs Laureaci Laureaci 2020, w menu niniejszej strony.


Żegnamy konserwatora ANTONIEGO OLEKSICKIEGO (1950 – 2020)


Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 15 listopada 2020 r. zmarł nagle nasz przyjaciel ś.p. ANTONI OLEKSICKI.


Książka Roku 2019Książka Roku 2019

„GERARD CIOŁEK I PRZYJACIELE – KALENDARIUM ŻYCIA I PRACY - 25 PASTERZY KRAJOBRAZU I ZABYTKÓW”

Wydawnictwo Pol. Krakowskiej, 2019


Żegnamy profesora Olgierda Czernera (1929 - 2020)


Z wielkim smutkiem informujemy, że 6 listopada 2020 r. zmarł prof. OLGIERD WŁADYSŁAW CZERNER – architekt, profesor zwyczajny, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, specjalizujący się w dziedzinach historii architektury, konserwacji zabytków architektury i urbanistyki i muzeografii w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki.


ROMAN MARCINEK zdobywcą nagrody ZG SKZ im. GERARDA CIOŁKA 2020Komisja Konkursowa Nagrody ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. Gerarda Ciołka, po rozpatrzeniu wniosków, które wpłynęły, w dniu 10.07.2020 r. – jednogłośnie przyznała tę prestiżową Nagrodę 2020 mgr Romanowi Marcinkowi - za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, konserwatorskiej i społecznej, wpisujące się w fundamentalny sens Nagrody.

Nagroda zostanie wręczona w sposób uroczysty.

ks. prof. PIOTR PAWEŁ MANIURKA laureatem nagrody ZG SKZ „CONSERVATOR ECCLESIAE” 2019 im. ks. prof. JANUSZA PASIERBAW dniu 16.05.2020r. Kapituła Nagrody ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. ks. prof. Janusza Pasierba „CONSERVATOR ECCLESIAE” 2019 jednogłośnie przyznała tę prestiżową Nagrodę
ks. prof. dr hab. Piotrowi Pawłowi Maniurce – za całokształt osiągnięć w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa sakralnego.

Nagroda zostanie wręczona w sposób uroczysty.

MIROSŁAW ZEIDLER Laureatem nagrody ZG SKZ im. WOJCIECHA KALINOWSKIEGO 2019Komisja Konkursowa Nagrody ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. Wojciecha Kalinowskiego w dniu 02.02.2020 r. jednogłośnie opowiedziała się za przyznaniem tej prestiżowej Nagrody mgr. Mirosławowi Zeidlerowi - za całokształt osiągnięć w działalności badawczej i konserwatorskiej.

Wręczenie Nagrody odbędzie się w sposób uroczysty.

Termin składania prac w konkursie GKZ i SKZ przesunięty do 30 października 2020 r.Biorąc pod uwagę sytuację, związaną z pandemią koronawirusa, organizatorzy „Konkursu GKZ i SKZ na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa”- edycja 2020, przesuwają termin składania prac do dnia 30 października 2020 roku.

Pozostałe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na naszej stronie internetowej w zakładce Konkurs Regulamin.

Zdalne podjęcie uchwał przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków - komunikatW dniu 14 maja 2020 r. wśród członków Zarządu Głównego, w związku z panującą pandemią, przeprowadzono głosowanie w elektronicznym, obiegowym trybie korespondencyjnym.


"Prawna ochrona zabytków a koronawirus" - informacja mgr Olgierda JakubowskiegoOgraniczenie stosowania procedur w zakresie ochrony zabytków w trakcie pandemii COVID-19.

Ważną informacją dla osób zaangażowanych w ochronę dziedzictwa kulturowego jest widomość, że ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zawiera rozwiązania, które ograniczają stosowanie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282).

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Architektura drewniana w Polsce – standardy badań i konserwacji” -
O D W O Ł A N AZ uwagi na nadzwyczajną sytuację, związaną z epidemią koronawirusa w naszym kraju, po przeprowadzeniu konsultacji,

O D W O Ł U J E M Y

zaplanowaną w październiku Konferencję – przekładając jej organizację na jesień 2021 roku.

Zarząd Główny SKZ

WIELKANOC 2020


Z okazji Świąt Wielkanocnych, w tym wyjątkowym i trudnym czasie,
wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
życzenia zdrowia, spokoju i nadziei
składa
ZARZĄD GŁÓWNY SKZ


Żegnamy profesora Władysława Zalewskiego (1931 - 2020)


Z wielkim smutkiem informujemy, że 23 marca 2020 r. zmarł prof. dr hab. WŁADYSŁAW ZALEWSKI – nestor polskiej konserwacji dzieł sztuki.


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Architektura drewniana w Polsce – standardy badań i konserwacji”Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Katedra Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Etnograficzne w Toruniu zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Architektura drewniana w Polsce – standardy badań i konserwacji”, która odbędzie się w dniach 14-16 października 2020 r. w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego.