Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

fot. Jan Zych

Żegnamy profesora OLGIERDA CZERNERA (1929 – 2020) Członka Honorowego SKZ


Z głębokim smutkiem informujemy, że dnia 6 listopada 2020 r. odszedł na zawsze OLGIERD WŁADYSŁAW CZERNER (ur. 15 kwietnia 1929 w Świętochłowicach) – architekt, profesor zwyczajny, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, specjalizujący się w dziedzinach historii architektury, konserwacji zabytków architektury i urbanistyki i muzeografii w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki.

Studiował tuż po wojnie (od 1947 do 1952) na Politechnice Wrocławskiej.

Pracę na Politechnice podjął w 1951, równocześnie w latach 1955–1965 był konserwatorem Wrocławia; w tym czasie (1960) obronił swą pracę doktorską. Był założycielem Muzeum Architektury we Wrocławiu (1965) i wieloletnim jego (do 1999) dyrektorem. Habilitował się w 1969, tytuł profesora uzyskał w 1977. Członek komitetu organizacyjnego Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70. Od 1978 do 1990 był członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, w latach 80. był wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Odbudowy Panoramy Racławickiej.

Członek wrocławskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, promotor kilkunastu prac doktorskich. Autor ponad 80 książek oraz prac naukowych i popularyzatorskich, m.in.: Zamek w Bolkowie (Wrocław 1963), Wrocław, krajobraz i architektura (Warszawa 1976), Rynek wrocławski (Wrocław 1976), Wrocław w dawnej rycinie (Wrocław 1989), Lwów na dawnej rycinie i planie (Wrocław 1997), Architektury istnienie i zachowanie – z szuflady Profesora (Wrocław 2004).

Profesor uhonorowany został m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2015 został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.