Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Konkurs GKZ i SKZ edycja 2020 rozstrzygnięty


Komisja Konkursowa, która pracowała w dniach 9-17 listopada 2020 r. rozstrzygnęła Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2020.

Na Konkurs wpłynęło 35 prac, wśród których znalazły się:

 • 4 prace doktorskie
 • 28 prac magisterskich
 • 1 praca inżynierska
 • 2 opracowania naukowe
z następujących uczelni oraz indywidualnie:
 • ASP Kraków – 8
 • ASP Warszawa – 6
 • UMK – 5
 • Politechnika Krakowska – 5
 • Politechnika Warszawska - 2
 • Uniwersytet Wrocławski – 2
 • Uniwersytet Gdański – 1
 • Uniwersytet Warszawski – 1
 • Uniwersytet Bydgoski – 1
 • Uniwersytet Łódzki – 1
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – 1
 • Indywidualne - 2.
Komisja stwierdziła, że większość prac zgłoszonych do Konkursu cechuje wysoki poziom merytoryczny i naukowy.

Po zapoznaniu się z pracami, Komisja jednogłośnie przyznała:
- 10 nagród każda w wysokości 5.000.- zł (brutto)
- 10 wyróżnień każde w wysokości 3.000.- zł (brutto)

następującym uczestnikom Konkursu:

NAGRODY:
autor: Dzik Monika Magdalena
tytuł: praktyczna: Zagadnienia związane z ochroną konserwatorską zabytkowego zwoju Tory z kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie,
tytuł: teoretyczna: Uelastycznienie pergaminu jako problem konserwatorski
rodzaj: magisterska
promotorzy: dr hab. Weronika Liszewska
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

autor: Feć – Sfora Katarzyna
tytuł: Konserwacja i rekonstrukcja patynowej rzeźby ze zbrojonego betonu "Komedianci" Romana Tarkowskiego w oparciu o badania autorskiej techniki i technologii na przykładzie dziesięciu rzeźb artysty
rodzaj: magisterska
promotorzy: mgr Marek Wawrzkiewicz
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

autor: Gwardzińska Żaneta
tytuł: Egzekucja nadzoru konserwatorskiego
rodzaj: publikacja naukowa
zgłaszający: autorka

autor: Kajda Justyna
tytuł: praktyczna: Problematyka konserwacji i restauracji XVIII wiecznego obrazu olejnego na płótnie przedstawiającego portret kobiety. Rozpoznanie i analiza atrybucji obrazu,
tytuł: teoretyczna: Anoxia jako prewencyjna strategia muzealna - rozpoznanie, charakterystyka, analiza skuteczności
rodzaj: magisterska
promotorzy: dr hab. Joanna Czernichowska, dr hab. Monika Jadzińska
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

autor: Kostrzewa Dominika Łucja
tytuł: Prawna ochrona krajobrazu. Pomiędzy prawem ochrony środowiska a prawem ochrony zabytków
rodzaj: doktorska
promotorzy: prof. dr hab. Kamil Zeidler, dr Katarzyna Stanik - Filipowska
zgłaszający: Uniwersytet Gdański

autor: Mieczkowska – Konieczny Kamila
tytuł: Pasaż jako kulturowy element architektoniczno - urbanistycznej tkanki XIX i XX - wiecznego miasta/kwartału śródmiejskiego - problem sanacji i rewaloryzacji na przykładzie historycznego pasażu "Italia" w Warszawie
rodzaj: magisterska
promotorzy: dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka
zgłaszający: Politechnika Warszawska

autor: Pawelec Patrycja
tytuł: Turystyczne zagospodarowanie zabytków archeologicznych na przykładzie projektowanej ścieżki dydaktycznej wokół jeziora Limajno
rodzaj: magisterska
promotorzy: dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak
zgłaszający: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

autor: Siwek Dominka
tytuł: praktyczna: Problemy konserwacji, restauracji kamiennej rzeźby polichromowanej Chrystusa Salvatora Mundi z 2 poł. XVIII z kościoła pw. Matki Boskiej Łaskawej przy ul. Świętojańskiej 10 w Warszawie,
tytuł: teoretyczna: Problemy konserwacji, restauracji i rekonstrukcji XVIII-wiecznej, kamiennej, dekoracji rzeźbiarskiej z elewacji Pałacu Branickich w Warszawie przy ul. Podwale 3 w Warszawie
rodzaj: magisterska
promotorzy: prof. Krzysztof Chmielewski, dr hab. Janusz Smaza
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

autor: Stachurska Marta
tytuł: Architektura Cyrkulacyjna - Muzeum Kultury przy założeniu klasztornym Sant'Agustino w Materze
rodzaj: magisterska
promotorzy: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, dr inż. arch. Barbara Zin
zgłaszający: Politechnika Krakowska

autor: Tobiasz Lidia
tytuł: Synagogi - żydowskie dziedzictwo kulturowe na Podkarpaciu
rodzaj: doktorska
promotorzy: dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz - Krupa
zgłaszający: Politechnika Krakowska

WYRÓŻNIENIA:

autor: Banasiak Maciej
tytuł: praca teoretyczno - badawcza: Okucia zabytkowych kodeksów - historia, systematyka, terminologia, zagadnienia konserwatorskie,
tytuł: praca konserwatorsko - artystyczna: Zespół 9 map Torunia z okresu 1891-1949, z Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, nr inw.: kart. 1002, kart. 1003, kart. 1010, kart. 1011, kart. 1012, kart. 1360, kart. 1361, kart. 1362, kart. 2265
rodzaj: magisterska
promotorzy: dr hab. Małgorzata Maria Pronobis - Gajdzis
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

autor: Bielawski Krzysztof
tytuł: Destrukcja cmentarzy żydowskich na terenach obecnej Polski po 1933 roku
rodzaj: magisterska
promotorzy: dr hab. August Grabski
zgłaszający: Uniwersytet Warszawski

autor: Bołdok Gustaw
tytuł: praktyczna: Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich malowidła ściennego pt. ”Kazanie Św. Antoniego do ryb” w kaplicy pałacowej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Zawieprzycach,
tytuł: teoretyczna: Klucz zawieprski – historia fundacji i majątku rodziny Miączyńskich
rodzaj: magisterska
promotorzy: prof. dr hab. Andrzej Mazur
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

autor: Kofel Weronika
tytuł: Konstrukcje XVII i XVIII - wiecznych retabulów ołtarzowych oraz ich problematyka konserwatorska na przykładzie zabytkowych ołtarzy kościołów toruńskich
rodzaj: doktorska
promotorzy: dr hab. Janusz Krawczyk
zgłaszający: Uniwersytet w Toruniu

autor: Nagiel Emilian
tytuł: Sakralność w architekturze współczesnej. Rewitalizacja ruin kościoła w Osetniku na funkcję liturgiczną
rodzaj: magisterska
promotorzy: dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka
zgłaszający: Politechnika Warszawska

autor: Pilch Artur
tytuł: Zamek Świny, Nowe Centrum Kultury
rodzaj: magisterska
promotorzy: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, dr inż. arch. Dominik Przygodzki
zgłaszający: Politechnika Krakowska

autor: Rzepczyński Łukasz
tytuł: Relikty piwnic trzech parcel bloku północno-zachodniego Starego Miasta Kwidzyna w świetle badań historyczno – architektonicznych
rodzaj: magisterska
promotorzy: dr Maciej Prarat
zgłaszający: Uniwersytet w Toruniu

autor: Skowrońska Emanuela Danuta
tytuł: Koncepcja architektoniczna adaptacji kamienicy południowej przy ulicy Mostowej 6 w Toruniu
rodzaj: inżynierska
promotorzy: dr inż. arch. Aleksander Furmanek
zgłaszający: Uniwersytet w Bydgoszczy

autor: Szarłata Ewa
tytuł: Oczyszczanie malowideł ściennych wykonanych w wybranych technikach historycznych metodami "peel-off" z wykorzystaniem preparatów na bazie lateksu oraz agaru
rodzaj: magisterska
promotorzy: dr Paweł Boliński
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

autor: Węgrzyn Paulina
tytuł: Metody badań obrazów sztalugowych na podobraziu drewnianym na przykładzie analizy i konserwacji obrazu z przedstawieniem Matki Boskiej Hermanickiej (XVII w.)
rodzaj: magisterska
promotorzy: dr hab. Jarosław Adamowicz
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie