Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Żegnamy JACKA MILERA


Koleżanki i Koledzy,
Z wielkim bólem i żalem zawiadamiam, że dzisiejszej nocy zmarł Jacek Miler - nasz Przyjaciel i Mentor, Człowiek na którego wiedzę i radę zawsze można było liczyć, o nieposzkalowanej uczciwości, wzór pracowitości i zaangażowania w ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, przykładny Mąż i Ojciec.

Życzenia


Wszystkim Członkom i Sympatykom Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym 2019 Roku, w imieniu Zarządu Głównego oraz własnym składa
ANDRZEJ KADŁUCZKA – Prezes ZG SKZ
grudzień 2018 r.

Profesor HELENA HRYSZKO laureatką Nagrody w Konkursie Książka Roku 2017Podczas zorganizowanej przez SKZ w Krakowie Ogólnopolskiej Konferencji Zachować Dziedzictwo Polskiej Przestrzeni Kulturowej dla Przyszłości w dniu 10 grudnia 2018 r. wręczono prestiżową Nagrodę Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków KSIĄŻKA ROKU 2017.

Wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie GKZ i SKZ - edycja 2018W dniu 10 grudnia 2018 r. w Krakowie, podczas Ogólnopolskiej Konferencji "Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowe dla przyszłości" - zorganizowanej w 100-lecie powstania państwowych służb konserwatorskich prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka oraz przedstawicielka Generalnego Konserwatora Zabytków, mgr Katarzyna Dutkowska wręczyli nagrody oraz wyróżnienia przyznane w Konkursie GKZ i SKZ na Najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2018.

Ogólnopolska konferencja „Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości” - zakończonaOgólnopolska konferencja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Krakowską oraz Urząd Miasta Krakowa odbyła się w dniach 10 – 11 grudnia 2018 roku, w sali Rady Miasta Krakowa.

Ogólnopolska konferencja „Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości”


Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska oraz Urząd Miasta Krakowa zapraszają na ogólnopolską konferencję, zorganizowaną w 100-lecie powstania niepodległych służb ochrony zabytków w Polsce, „Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości”, która odbędzie się w dniach 10 – 11 grudnia 2018 roku, w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa, przy pl. Wszystkich Świętych w Krakowie.

XIX Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wybrał nowe władzeObradujący 16 listopada 2018 r. w Warszawie XIX Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wybrał nowe władze naczelny oraz wytyczył kierunki działania Stowarzyszenia na czteroletnia kadencję.

Nowi członkowie honorowi Stowarzyszenia Konserwatorów ZabytkówW dniu 16 listopada 2018 r w Warszawie XIX Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków nadał najwyższą godność Stowarzyszenia - CZŁONKOWSTWO HONOROWE.

Prestiżowe nagrody i odznaki Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wręczoneW dniu 16 listopada 2018 r. podczas obradującego w Warszawie XIX Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wręczono prestiżowe Nagrody i Złote Odznaki SKZ.

Konkurs GKZ i SKZ edycja 2018 rozstrzygniętyDnia 25 października 2018 roku obradowała Komisja, która rozstrzygnęła Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2018.


Żegnamy dyrektora FRANCISZKA CEMKĘ


Dnia 13 października 2018 roku odszedł na zawsze, po ciężkiej chorobie, nasz przyjaciel mgr FRANCISZEK CEMKA, archeolog, w latach 1991 - 2002 Dyrektor Departamentów: Muzeów oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Był człowiekiem cenionym i szanowanym, niosącym pomoc innym, wielce zasłużonym dla rozwoju polskiego muzealnictwa.
Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają Zarząd Główny oraz Zarząd Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.


Żegnamy profesora JERZEGO KOWALCZYKA (1930 - 2018)


Dnia 4 października 2018 r. odszedł na zawsze prof. dr hab. nauk o sztukach pięknych JERZY ANTONI KOWALCZYK - wielki uczony i autorytet, wspaniały człowiek, wychowawca wielu pokoleń studentów, specjalizujący się w historii sztuki nowożytnej.
W latach 1990 -1993 - Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Członek Honorowy SKZ.

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów ZabytkówW dniu 25 lipca 2018 r. odbyło się w Warszawie pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Kadłuczki - posiedzenie ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Warsztaty konserwatorskie w Toruniu


Warsztaty z zakresu konserwatorstwa zabytków architektury.
Zakład Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika we współpracy z Toruńskim Oddziałem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków zapraszają do uczestnictwa w warsztatach wakacyjnych osoby zainteresowane problematyką zabytkoznawczą i konserwatorską architektury historycznej.

Ks. Biskup ANDRZEJ SUSKI laureatem nagrody "CONSERVATOR ECCLESIAE" 2017Nagroda im. ks. prof. Janusza Stanisława Pasierba jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem nadawanym przez Kapitułę Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.
Laureatem Nagrody "CONSERVATOR ECCLESIAE" 2017, na wniosek zarządu Oddziału Toruńskiego SKZ został ks. dr Andrzej Wojciech SUSKI - biskup senior, wieloletni ordynariusz diecezji toruńskiej - za całokształt działalności na rzecz ochrony dziedzictwa sakralnego.

Medale i Odznaki w ToruniuW dniu 22 czerwca 2018 r. w Sali Mieszczańskiej Ratusza Toruńskiego miała miejsce uroczystość wręczenia medali i odznak.

Rekomendacja Warszawska


Wynikiem konferencji „The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie w dniach 6-8 maja 2018 roku z udziałem ponad 200 uczestników reprezentujących wszystkie regiony świata, jest przyjęcie Rekomendacji Warszawskiej wskazującej zasady, jakimi należy się kierować przy odbudowie zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem historycznych miast.

Konkurs GKZ i ZG 2018Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.
Nadsyłanie prac do dnia 30 czerwca 2018 r.

Posiedzenie Zarządu Głównego SKZW dniu 27 kwietnia 2018 r. obradował w Warszawie pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Kadłuczki - Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z udziałem prezesów zarządów oddziałów SKZ.

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018


Unia Europejska ogłosiła 2018 rok Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Zapraszamy do wzięcia udziału w serii wyjątkowych wydarzeń i świętowania różnorodności i bogactwa kultury europejskiej!
Dziedzictwo kulturowe przenika nasze życie i społeczeństwo. Jest w budynkach, krajobrazie, stanowiskach archeologicznych. Nie tworzą go tylko literatura, sztuka i zabytkowe przedmioty, ale też rzemiosło, opowieści, tradycje kulinarne, piosenki i filmy. Dziedzictwo kulturowe to coś, co nas łączy i pozwala zrozumieć miejsca, w których żyjemy.

Wesołych Świąt Wielkiej NocyWszystkim Członkom i Sympatykom Stowarzyszenia, Konserwatorom, Właścicielom i Miłośnikom Zabytków
z okazji Świąt Wielkiej Nocy w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i własnym
– składam życzenia Wesołych Świąt!
prof. ANDRZEJ KADŁUCZKA

Konferencja - Glina w obiektach zabytkowychW Malborku zakończyła się trzydniowa ogólnopolska konferencja konserwatorska "Glina w obiektach zabytkowych. Ochrona i konserwacja" zorganizowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wspólnie z Muzeum Zamkowym w Malborku (20 - 22 marzec 2018 r.). Ideą konferencji było zwrócenie uwagi na walory gliny jako znakomitego i uniwersalnego materiału budowlanego oraz izolacyjnego, którego zastosowanie w budownictwie znane jest od najdawniejszych czasów. Używano jej jako podstawowego materiału do wznoszenia domów oraz obiektów gospodarczych.

Program Konferencji Ochrona Zabytków na Pomorzu i Kujawach


Szanowni Państwo,
Zakład Konserwatorstwa UMK w Toruniu z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i oddziałem toruńskim Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków zaprasza na konferencję naukową: „Ochrona Zabytków na Pomorzu i Kujawach. W 100. rocznicę organizacji urzędów konserwatorskich w Polsce".
Odbędzie się ona 20 kwietnia 2018 roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, ul. Sienkiewicza 30/32, w Sali Tymona.

Posiedzenie Zarządu Głównego SKZW dniu 27 lutego 2018 r. obradował w Warszawie pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Kadłuczki - Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Wystartował Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.


Mamy przyjemność poinformować, że wraz z nowym rokiem rozpoczął się Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018, którego koordynatorem w Polsce jest Międzynarodowe Centrum Kultury (www.mck.krakow.pl). Zapraszamy do wzięcia udziału w serii wyjątkowych wydarzeń i świętowania różnorodności i bogactwa kultury europejskiej!