Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   

Nowi członkowie honorowi SKZ


W dniu 16 listopada 2018 r. w Warszawie XIX Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków nadał najwyższą godność Stowarzyszenia - CZŁONKOWSTWO HONOROWE.

To zaszczytne uhonorowanie otrzymali:

1. mgr inż. Leszek Czapski, Warszawa
2. dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł prof. PK, Kraków
3. prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, Kraków
4. dr Henryk Kondziela, Poznań
5. prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz, Kraków
6. dr inż. arch. Halina Landecka, Lublin
7. mgr Alicja Lutostańska, Warszawa
8. dr inż. arch. Beata Makowska, Szczecin
9. mgr Janusz Mróz, Warszawa
10. mgr inż. Piotr Napierała, Wrocław
11. prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek, Gdańsk
12. dr Marek Rubnikowicz, Toruń
13. mgr Jacek Rulewicz, Warszawa
14. mgr inż. arch. Mieczysław Soczyński, Warszawa
15. mgr Ewa Stanecka, Szczecin