Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   

ŻEGNAMY JACKA MILERA


Koleżanki i Koledzy,

Z wielkim bólem i żalem zawiadamiam, że dzisiejszej nocy zmarł Jacek Miler - nasz Przyjaciel i Mentor, Człowiek na którego wiedzę i radę zawsze można było liczyć, o nieposzkalowanej uczciwości, wzór pracowitości i zaangażowania w ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, przykładny Mąż i Ojciec.

Jacek Miler był absolwentem Historii Sztuki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, od 1993 r. nieprzerwanie zatrudniony w resorcie kultury, kolejno: w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą, od 1998 r. na stanowisku naczelnika Wydz. ds. Wschodnich, następnie jako zastępca dyrektora Biura; od 2006 jako dyrektor Departamentu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, wreszcie Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych.

Z wielkim zaangażowaniem zarządzał sprawami związanymi z ochroną dziedzictwa kulturowego za granicą oraz dokumentowaniem i odzyskiwaniem dzieł sztuki i zabytków utraconych podczas II wojny światowej, jak również wynikającymi z nadzoru ministerstwa nad muzeami i archiwami.

Całym swoim życiem i pracą dał się poznać jako zdecydowany w swoich działaniach wielki i niekwestionowany Autorytet, a przede wszystkim Człowiek.

Ochrona zabytków poza granicami kraju z powodu jego śmierci poniosła niepowetowaną stratę.

Żonie, Córkom oraz całej Rodzinie w imieniu swoim i całego środowiska konserwatorskiego składam najszczersze wyrazy współczucia.

Jerzy Szałygin
Wiceprezes ZG SKZ