Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   

XIX walny zjazd delegatów SKZ wybrał nowe władze


Obradujący 16 listopada 2018 r. w Warszawie XIX Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów SKZ wybrał nowe władze naczelny oraz wytyczył kierunki działania Stowarzyszenia na czteroletnia kadencję.

Prezesem Zarządu Głównego SKZ został, ponownie wybrany, prof. dr hab. inż. arch. ANDRZEJ KADŁUCZKA.

W skład 10 osobowego ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ weszli :
mgr JERZY SZAŁYGIN, WICEPREZES, WARSZAWA
mgr TOMASZ BŁYSKOSZ, WICEPREZES, GDAŃSK
mgr JACEK RULEWICZ, SEKRETARZ GENERALNY, WARSZAWA
mgr JANUSZ MRÓZ, SKARBNIK, WARSZAWA
mgr KATARZYNA BRAUN, CZŁONEK, WARSZAWA
dr DARIUSZ KOPCIOWSKI, CZŁONEK, LUBLIN
dr HALINA LANDECKA, CZŁONEK, LUBLIN
dr MACIEJ PRARAT, CZŁONEK, TORUŃ
mgr IWONA SOLISZ, CZŁONEK, OPOLE
mgr EWA STANECKA, CZŁONEK, SZCZECIN

Pełna lista nowo wybranych władz naczelnych Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków znajduje się w zakładce władze w stopce witryny.