Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   

Konkurs GKZ i SKZ edycja 2018 rozstrzygnięty


Dnia 25 października 2018 roku obradowała Komisja, która rozstrzygnęła Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2018.

Na Konkurs 2018 wpłynęły 42 prace, z których 41 spełniło wymogi formalne regulaminu konkursu. Wśród nich znalazło się: 5 prac doktorskich, 33 prace magisterskie oraz 3 monografie naukowe.

Komisja stwierdziła, że większość prac zgłoszonych do Konkursu cechuje wysoki poziom merytoryczny i naukowy.

Po zapoznaniu się z pracami, w wyniku wyczerpującej dyskusji Komisja jednogłośnie przyznała:
- 9 nagród każda w wysokości 5.000.- zł
- 5 wyróżnień każde w wysokości 3.000.- zł
następującym uczestnikom Konkursu:

NAGRODY:

1. Autor: Anna Kriegseisen
tytuł: Fasady Nowożytnych Kamienic Gdańska. Wystrój barwny jako dopełnienie koncepcji architektonicznej
rodzaj: praca doktorska
promotor: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek, prof. zw. PG,
zgłaszający: Politechnika Gdańska

2. Autor: Miłosz Walerzak
tytuł: Ogrody regularne na terenie dawnych Prus
rodzaj: monografia naukowa
zgłaszający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

3. Autor: Paulina Małkowiak, Barbara Seweryn
tytuł: Mertola River Tower. Rewitalizacja terenu nad rzeką Gwadianą. Ekspozycja ruin Baszty, połączonej kładką z Galerią Sztuki
rodzaj: praca magisterska
promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
współpromotor: dr inż. arch. Barbara Zin
zgłaszający: Politechnika Krakowska

4. Autor: Adriana Merta - Staszczak
tytuł: Niechciane dziedzictwo. Obiekty zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989
rodzaj: monografia naukowa
zgłaszający: Politechnika Wrocławska

5. Autor: Anna Konopko
tytuł:
praktyczna: Zagadnienia konserwacji i restauracji rzeźb Mirosława Bałki, Suczka i Czysty piesek
praktyczna: Zróżnicowane podejście konserwatorsko - restauratorskie wobec przekształceń i nawarstwień historycznych na przykładzie XVIII - wiecznej chorągwi dominikańskiej z kościoła św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim
teoretyczna: Rozszerzenie współczesnej problematyki oczyszczania obiektów nietypowych i wrażliwych
rodzaj: praca magisterska
promotor: prof. dr hab. Iwona Szmelter, dr Monika Stachurska
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

6. Autor: Katarzyna Kowalska
tytuł:
praktyczna: Konserwacja i restauracja ceramicznego portalu z kapliczki świętego Leonarda w Karczewie. Odtworzenie pierwotnego wyglądu kominka z połowy XVIII wieku na podstawie analizy konserwowanych elementów ceramicznych
teoretyczna: Właściwości oraz zmiany kolorystyczne wybranych farb, lakierów oraz żywic syntetycznych, a ich zastosowanie w rekonstrukcji szkliw o wysokim połysku i transparencji
rodzaj: praca magisterska
promotor: dr hab. Jacek Martusewicz
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

7. Autor: Sabina Krupa
tytuł:
praktyczna: Konserwacja i restauracja obrazu na szkle pt. ”Pokłon Pasterzy” XVIII wiek, wł. Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu
teoretyczna: Przechowywanie i ekspozycja obiektów na podłożach transparentnych
rodzaj: praca magisterska
promotor: prof. dr hab. Maria Lubryczyńska, dr hab. Joanna Czernichowska
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

8. Autor: Mateusz Jasiński
tytuł: Technika i technologia obrazów caravaggionistów w oparciu o polskie zbiory muzealne
rodzaj: praca doktorska
promotor: prof. Jerzy Nowosielski
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

9. Autor: Tomasz Geras
tytuł: Projekt typowy zajazdu oparty o wątki architektury polskiej
rodzaj: praca magisterska
promotor: dr inż. Grzegorz Rytel
zgłaszający: Politechnika Warszawska

WYRÓŻNIENIA:

1. Autor: Joanna Malczewska
tytuł: Miasta w dolnym biegu Wisłoki w województwie sandomierskim o średniowiecznym pochodzeniu do połowy XVII wieku
rodzaj: praca doktorska
promotor: dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz - Krupa
zgłaszający: Politechnika Krakowska

2. Autor: Diana Kułakowska
tytuł:
praktyczna: Konserwacja i restauracja obrazu Madonna z Dzieciątkiem XVIII/XIX w. Autor nieznany. Wł. Prywatna
teoretyczna: Minkisi minkondi - obiekty z pogranicza magii i sztuki. Historia, symbolika oraz technika i technologia wykonywania kongijskich fetyszów
rodzaj: praca magisterska
promotor: dr hab. Joanna Czernichowska, mgr Marek Machowski
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

3. Autor: Pamela Grajny
tytuł: Projektowanie aranżacji wnętrza jako metoda optymalnego eksponowania zabytkowych malowideł na przykładzie dekoracji dawnej sali dla mężczyzn żydowskiego domu modlitwy Chewra Thilim
rodzaj: praca magisterska
promotor: prof. dr hab. Edward Kosakowski
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

4. Autor: Maciej Malczewski
tytuł: Historyczna technologia wykonywania listew falistycznych i płomienistych oraz współczesne metody ich rekonstrukcji
rodzaj: praca magisterska
promotor: dr Roman Jacek Kieferling
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

5. Autorki: Magdalena Lentowicz, Katarzyna Dobrzańska
tytuł: Próba potwierdzenia autorstwa obrazu na płótnie "Ukrzyżowanie" z 2. połowy XVIII wieku przypisywanego Janowi Bogumiłowi Plerschowi na podstawie badań i konserwacji obiektu
rodzaj: praca magisterska
promotor: dr hab. Marta Lempart - Geratowska
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie