Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   

Ks. Biskup ANDRZEJ SUSKI laureatem nagrody "CONSERVATOR ECCLESIAE" 2017


Nagroda im. ks. prof. Janusza Stanisława Pasierba jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem nadawanym przez Kapitułę Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Laureatem Nagrody "CONSERVATOR ECCLESIAE" 2017, na wniosek zarządu Oddziału Toruńskiego SKZ został ks. dr ANDRZEJ WOJCIECH SUSKI - biskup senior, wieloletni ordynariusz diecezji toruńskiej - za całokształt działalności na rzecz ochrony dziedzictwa sakralnego.

Podniosła uroczystość wręczenia Księdzu Biskupowi tej prestiżowej nagrody SKZ, odbyła się w dniu 22 czerwca 2018 r. w Sali Mieszczańskiej Ratusza Toruńskiego.

Laudację wygłosił członek honorowy SKZ, członek Kapituły Nagrody, były generalny konserwator zabytków - dr Aleksander BRODA.

Nagrodę"Conservator Ecclesiae 2017" - wręczyli ks. Biskupowi:

- prof. Andrzej KADŁUCZKA - prezes ZG SKZ
- mgr Jacek RULEWICZ - sekretarz generalny ZG SKZ