Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW


W dniu 25 lipca 2018 r. odbyło się w Warszawie pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Kadłuczki - posiedzenie ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

W trakcie posiedzenia:

 1. Podjęto uchwałę o zwołaniu Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów SKZ w dniu 16 listopada 2018 roku w Warszawie.

 2. Określono liczbę delegatów wybieranych jawnie na Zjazd w poszczególnych oddziałach SKZ.

 3. Uchwalono listę propozycji nowych członków honorowych, która przedłożona będzie podczas Zjazdu.

 4. Rozpatrzono wnioski i przyznano 11 Złotych Odznak SKZ następującym osobom:
  • Warszawa: Sławomir Safarzyński, Jerzy Szałygin, Juliusz Wendlandt.
  • Kraków: Anna Maria Dorak, Krystyn Kozieł, Jolanta Sroczyńska, Barbara Zin.
  • Gdańsk: Tomasz Błyskosz.
  • Olsztyn: Maria Przytocka, Marek Kowalczyk.
  • Szczecin: Beata Makowska.

 5. Na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej ZG SKZ - nadano uprawnienia rzeczoznawcy SKZ Panu dr inż. arch. Andrzejowi Marcinowi Legendziewiczowi z Wrocławia w dziedzinie: architektura i budownictwo oraz w specjalności: konserwacja i rewaloryzacja architektury drewnianej oraz murowanej, badania architektoniczne.

 6. Przyjęto informację o przygotowaniach do Ogólnopolskiej Konferencji "Zachować Dziedzictwo Polskiej Przestrzeni Kulturowej Dla Przyszłości" - Kraków 10 i 11 grudzień 2018 r.

 7. Wypracowano stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków zgłoszenia zmian w Statucie podczas Zjazdu.