Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Żegnamy JERZEGO JASIUKA


W dniu 25 grudnia 2016 r. w wieku 84 lat odszedł na zawsze nasz przyjaciel Ś.P. inż. JERZY JASIUK - znakomity muzealnik, konserwator zabytków i historyk zabytków techniki, Honorowy Członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Historii Techniki,

Wesołych świąt

Wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków,
najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym 2017 Roku,
w imieniu Zarządu Głównego oraz własnym składa
ANDRZEJ KADŁUCZKA – Prezes ZG SKZ
grudzień 2016 r.


Żegnamy Prof. dr. hab. BOHDANA RYMASZEWSKIEGO


W dniu 23 listopada 2016 r. odszedł na zawsze nasz przyjaciel Ś.P. prof. dr hab. BOHDAN RYMASZEWSKI - wybitny humanista, historyk, zabytkoznawca i urbanista. Wieloletni Prezes Zarządu Głównego (1981-1990) i Honorowy Członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Nagrody i wyróżnienienia w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.


Nagrody i wyróżnienienia w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wręczone w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji - "Ochrona Dziedzictwa Architektury i Urbanistyki II połowy XX wieku".

Nagroda Książka Roku 2015 wręczona


Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków przyznał nagrodę KSIĄŻKA ROKU 2015 pracy zbiorowej pod redakcją naukową
Piotra Dobosza, Katarzyny Szepelak, Witolda Górnego -
DZIEDZICTWO, DOBRA KULTURY, ZABYTKI, OCHRONA I OPIEKA W PRAWIE
Publikacja Naukowa Sekcji Ochrony Dóbr Kultury Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego - Kraków 2015

Odznaczenia


Podczas uroczystego otwarcia w Warszawie Ogólnopolskiej Konferencji Ochrona Dziedzictwa Architektury i Urbanistyki II połowy XX wieku w dniu 17 listopada 2016 r. z inicjatywy ZG SKZ zostały wręczone Odznaczenia.

Posiedzenie Zarządu Głównego SKZ - 16 Listopad 2016


W dniu 16 listopada 2016 r. odbyło się w Warszawie pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Kadłuczki - posiedzenie ZG SKZ z udziałem przedstawicieli zarządów oddziałów SKZ.

Zasadniczym punktem posiedzenia było przedstawienie "Wstępnych założeń obchodów jubileuszu 100-lecia powstania administracji konserwatorskiej w Polsce - historia i współczesność", które przedstawiła grupa inicjatywna (Andrzej Kadłuczka, Andrzej Gaczoł, Piotr Dobosz, Roman Marcinek, Jacek Rulewicz).

Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków - rozstrzygnięty


Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa rozstrzygnięty.


Żegnamy Dr. MARIANA SOŁTYSIAKA


Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy naszego Przyjaciela MARIANA SOŁTYSIAKA (1934 - 2016)

Aleja Księdza Janusza Stanisława Pasierba


ZAPROSZENIE

na uroczyste otwarcie
alei Księdza Janusza Stanisława Pasierba w Warszawie

Uroczystość odbędzie się 24 września br. o godz. 11.30 w Parku Karola Beyera, na wysokości skrzyżowania ulic Kruczkowskiego oraz Czerwonego Krzyża.

Targi Dziedzictwo - doroczne spotkanie branży konserwatorskiej


Już 5 października br. w Warszawie rozpoczną się 4. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Przez trzy dni konserwatorzy zabytków, muzealnicy, bibliotekarze oraz archiwiści będą mogli w jednym miejscu dokonać przeglądu szerokiej oferty wystawców, a także wziąć udział w wydarzeniach programu merytorycznego.


Żegnamy Prof. MARKA KWIATKOWSKIEGO


Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy naszego przyjaciela, Członka Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Prof. Marka Kwiatkowskiego.

Odpowiedź na apel Zarządu Głównego SKZ w sprawie przyszłości Muzeum TechnikiŻegnamy DANUTĘ PTASZYŃSKĄ


Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy zmarłą w dniu 27 czerwca 2016 r. w wieku 87 lat mgr historii sztuki Danutę Ptaszyńską.

Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki polskiej 2 połowy XX wieku


Szanowni Państwo,

Od szeregu lat jesteśmy świadkami rozwijającego się procesu usuwania z naszej przestrzeni kulturowej wartościowych dzieł architektury współczesnej zrealizowanej przez wybitnych polskich twórców w latach 1945-1989.

Jak to oryginalnie określił Filip Springer, znany literat i publicysta, architektura tej epoki jest naznaczona piętnem „złego urodzenia”, co staje się często argumentem uzasadniającym jej eliminacje w nadmiernie nieraz skomercjalizowanej modernizacji tej przestrzeni.


Zmarł mgr inż. arch. FELIKS AUGUSTYN PTASZYŃSKI (1930-2016)


Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy zmarłego w dniu 12 czerwca 2016 r. w wieku 86 lat mgr. inż. arch. Feliksa Augustyna Ptaszyńskiego, absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, znakomitego organizatora, społecznika, człowieka wielkiego autorytetu w dziedzinie konserwacji zabytków, o ogromnej kulturze i szacunku dla ludzi.

Konferencja w ramach 11. DNI OSZCZĘDZANIA ENERGIIKoniec lat 90-tych XX wieku i pierwsze dziesięciolecie XXI wieku poświęcone były w dużej części termomodernizacji budynków z lat 70-tych i 80-tych. Nadchodzi jednak czas, w którym będziemy zwracać więcej uwagi na termomodernizację budynków zabytkowych.

Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


Dnia 6 maja 2016 roku obradował w Warszawie Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Kadłuczki.

Odzespolenie Służb KonserwatorskichStanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa


Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy na II Ogólnopolską Konferencję Naukową w ramach interdyscyplinarnego cyklu "Prawne formy ochrony i opieki nad zabytkami". Temat przewodni: „Samorząd terytorialny, architektura, dzieła sztuki, prawo”.

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy


Wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia,
konserwatorom oraz właścicielom i miłośnikom zabytków – z okazji Świąt Wielkiej Nocy,
w imieniu Zarządu Głównego SKZ i własnym – składam życzenia
Wesołych Świąt.
prof. ANDRZEJ KADŁUCZKA

Podsekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków z wizytą w Krakowie na zaproszenie SKZW trakcie pobytu w Krakowie Pani Minister dr Magdalena Gawin wraz z Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Panem Profesorem Andrzejem Kadłuczką, podczas uroczystej gali w Międzynarodowym Centrum Kultury, wręczyli nagrody i wyróżnienia laureatom Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa – edycja 2015.

Podsekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków z wizytą w Krakowie na zaproszenie SKZPani Minister dr Magdalena Gawin spotkała się również w Sukiennicach ze środowiskiem konserwatorskim. W spotkaniu wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, profesorowie i naukowcy reprezentujący: Politechnikę Krakowską, Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie, Uniwersytet Jagielloński oraz związki i stowarzyszenia twórcze jak również praktyków, realizujących skomplikowane projekty konserwatorskie. Omówiono zarówno problemy techniczne i realizacyjne, jak również kwestie edukacji i szkolenia wykwalifikowanych kadr dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

Podsekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków z wizytą w Krakowie na zaproszenie SKZPani dr Magdalena Gawin - Podsekretarz Stanu w MKiDN Generalny Konserwator Zabytków - przebywała w dniu 2 marca 2016r. w Krakowie na zaproszenie Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Ponadto, Pan Profesor Andrzej Kadłuczka – zapoznał Panią Minister z ostatnimi realizacjami konserwatorskimi, jakie miały miejsce w Krakowie: remontem i modernizacją Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach oraz nowoczesnym Podziemnym Muzeum Rynku Krakowskiego.


Zmarł dr inż. arch. ANDRZEJ MISIOROWSKI (1930-2016)


Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy zmarłego w dniu 2 lutego 2016 r. w wieku 86 lat dr. inż. arch. Andrzeja Misiorowskiego, współtwórcę Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, pierwszego Prezesa Oddziału Warszawskiego.

Koleżanki i Koledzy konserwatorzy dzieł sztuki


Zapraszamy do udziału w
KONFERENCJI I WYSTAWIE KONSERWATORSKIEJ
z okazji 25 lat działania Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym ZPAP
Miejsce: Warszawa, ul. Brukselska 23, Prom Kultury Saska Kępa


Zmarła Profesor ROMANA CIELĄTKOWSKA


Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 22 stycznia 2016 r. zmarła Prof. dr hab. inż. arch. Romana Cielątkowska
Profesor Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, wybitny badacz i popularyzator ochrony architektury drewnianej.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną sie w sobotę 30 stycznia Różańcem o 10:15 w kościele św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim (ul. Hallera 3).
Następnie o 11:00 odbędzie się ceremonia pogrzebowa na "Cmentarzu Starym" (ul. Chojnicka).


Zmarł TADEUSZ CHRZANOWSKI (1932 – 2016)


Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 3 stycznia 2016 r. zmarł ś.p. TADEUSZ CHRZANOWSKI (1932 – 2016)
Architekt, wieloletni Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku, współzałożyciel Teatru „Bim-Bom”, Członek Honorowy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 stycznia 2016 r. w Gdańsku, o godz. 10.00, msza św. w kościele Chrystusa Króla przy ul. Biskupiej, pogrzeb o godz. 11.30 na cmentarzu Srebrzysko (Nowa Kaplica).