Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa


Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy na II Ogólnopolską Konferencję Naukową w ramach interdyscyplinarnego cyklu "Prawne formy ochrony i opieki nad zabytkami". Temat przewodni: „Samorząd terytorialny, architektura, dzieła sztuki, prawo”

16 maja 2016 r. o godzinie 9:00
Sale Rady Miasta Krakowa, Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4

KONFERENCJA I PUBLIKACJA
Konferencja składać się będzie z odbywających się równolegle trzech paneli naukowych, z których każdy moderowany będzie przez eksperta w dziedzinie najszerzej rozumianego dziedzictwa kulturowego: Panel I: Samorząd terytorialny i prawo a architektura; Panel II: Samorząd terytorialny i prawo a historia sztuki; Panel III: Samorząd terytorialny i prawo a nauki prawne i rzeczywistość prawna funkcjonowania dziedzictwa kultury. Zwieńczeniem konferencji będzie wydanie recenzowanej publikacji naukowej. Konferencja adresowana jest nie tylko do prawników, ale również reprezentantów innych obszarów nauk, w tym przede wszystkim do osób zainteresowanych i zaangażowanych w działalność w ramach ochrony i kształtowania dziedzictwa kultury.

CZYNNE UCZESTNICTWO
Aby wziąć czynny udział w Konferencji należy do dnia 15 kwietnia 2016 r. wysłać na adres mailowy: sodk@tbsp.pl abstrakt proponowanego wystąpienia. Abstrakty nie powinny przekraczać objętości jednej strony A4. Ponadto w treści maila zawierającego zgłoszenie, konieczne jest zawarcie następujących informacji: imię i nazwisko autora, tytuł referatu, uczelnia/instytucja, status (student, doktorant, inne). Po upływie terminu ich zgłaszania, abstrakty zostaną ocenione przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ogłoszenie zakwalifikowanych prelegentów nastąpi 20 kwietnia 2016 r. Preferowana długość każdego wystąpienia to 20 minut.

Dla czynnych uczestników konferencji przewidziana jest opłata konferencyjna w wysokości 250 zł. Opłata obejmuje: certyfikat czynnego uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz uroczyste „gastronomiczne spotkanie konserwatorskie” w dniu konferencji. Z opłaty zwolnieni są posiadający uregulowaną składkę roczną członkowie TBSP UJ. Termin płatności opłaty oraz szczegółowe dane do przelewu zostaną przekazane dnia 20 kwietnia 2016 r. zakwalifikowanym do wystąpienia na konferencji prelegentom.

BIERNE UCZESTNICTWO
Wolę uzyskania certyfikatu biernego uczestnictwa w Konferencji należy zgłosić za pośrednictwem adresu mailowego: sodk@tbsp.pl do dnia 9 maja 2016 r. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, uczelnia/instytucja, status (student, doktorant, inne).

DODATKOWE INFORMACJE
W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z koordynatorem Konferencji – mgr Witoldem Górnym (mail: witold.gorny@interia.pl lub tel.: 511-032-821)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI
Zespół SODK oraz dr hab. Piotr Dobosz - opiekun naukowy