Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   

Targi Dziedzictwo 2016 już w tym tygodniu


Spotkanie konserwatorów zabytków na Targach Dziedzictwo

4. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO to miejsce spotkań specjalistów różnych dyscyplin związanych z ochroną i konserwacją zabytków. Poza możliwością wymiany myśli i integracji środowiska wydarzenie to gwarantuje dostęp do ekspertów z czołowych instytucji i organizacji branżowych. Targi Dziedzictwo odbędą się w dniach 5-7 października br. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie.

Targi Dziedzictwo to najważniejsze w kraju wydarzenie dla konserwatorów zabytków. Zapewnia ono możliwość integracji środowiska branżowego, wiedzę na temat niszowych tematów, a także konsultacje w zakresie finansowania projektów z funduszy unijnych.

Wachlarz zagadnień konserwatorskich

Wśród paneli merytorycznych przewidziane są prelekcje na temat specjalistycznych aspektów sztuki konserwatorskiej. 5 października Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków będzie gospodarzem panelu pt. „Zabytek ruchomy w przestrzeni miejskiej”, w którym omówione zostaną prace nad odtworzeniem historycznego oświetlenia warszawskich ulic. Tego samego dnia dyrektor Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach poprowadzi wykład pt. „Ochrona i konserwacja zabytków techniki - potrzeba naszych czasów”, a przedstawiciele Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów będą organizatorami seminarium pt. „Wybrane narzędzia skutecznej walki z przestępczością wobec dóbr kultury”. Z kolei 6 października konserwatorzy będą mogli uczestniczyć w spotkaniu Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, który omówi innowacyjne techniki i technologie w zabytkowej przestrzeni.

Środki na prace konserwatorskie

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Funduszy Europejskich można uzyskać środki na prace konserwatorskie dotyczące zabytków będących dziedzictwem kulturowym o ponadregionalnym znaczeniu. Warto pamiętać, że o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne oraz publiczne uczelnie wyższe inne niż artystyczne. Przez wszystkie targowe dni będzie można skorzystać z konsultacji przedstawicieli Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wymiana doświadczeń

Unikalną wartością Targów Dziedzictwo jest możliwość dyskusji w gronie specjalistów z pokrewnych instytucji. Pierwszego dnia targów, tj. 5 października, odbędzie się Panel Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, podczas którego będzie mowa m.in. o stosunku społeczeństwa do zabytkowych budynków i polityki ich ochrony, technikach nuklearnych stosowanych w identyfikacji i konserwacji, zastosowaniu monitoringu wizyjnego i pożarowego oraz systemów RFID w ochronie obiektów, a także kolorystyce w obiektach zabytkowych. Natomiast kolejnego dnia Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków będzie gospodarzem Forum Samorządowych Konserwatorów Zabytków.

Organizatorzy oraz patroni honorowi Targów Dziedzictwo

Organizatorem targów jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Starożytników, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszeniem Architektów Polskich, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios. Targi zostały objęte patronatem honorowym: Małgorzaty Kidawy-Błońskiej - wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego - podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, dr. Wojciecha Woźniaka - Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Adama Struzika - marszałka województwa mazowieckiego, Hanny Gronkiewicz-Waltz - prezydent m.st. Warszawy, ks. bp. Michała Janochy - biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej, przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa - biskupa Diecezji Włocławskiej, byłego przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy - prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, dr. Tomasza Makowskiego - dyrektora Biblioteki Narodowej, nadbryg. mgr. inż. Leszka Suskiego - komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Patronat nad Ogólnopolskimi Dniami Konserwatorskimi sprawują: dr hab. Magdalena Gawin - podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz Barbara Jezierska - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Informacje praktyczne

Wszystkich odwiedzających Targi Dziedzictwo obowiązuje rejestracja uprawniająca do bezpłatnego wstępu. Można jej dokonać online do 3 października br. Więcej informacji, szczegółowy program oraz link do formularza rejestracyjnego znajdują się na stronie www.targidziedzictwo.pl.

***

Kontakt PR:

Joanna Kuźma, Lawenda Public Relations,joanna@lawendapr.com, tel. 502 096 072

Agnieszka Kuźma-Filipek, Lawenda Public Relations, agnieszka@lawendapr.com, tel. 601 99 10 89

Ewa Prochowicz, koordynator działu marketingu, MT Targi Polska, eprochowicz@mttargi.pl, tel. 22 529 39 26

_______

MT Targi Polska to jeden z wiodących w Polsce i największy na rynku warszawskim organizator imprez targowych. Firma organizuje 8 imprez wystawienniczych, które rocznie gromadzą ponad 2000 wystawców i 80 000 zwiedzających. W kalendarium znajdują się targi, które bardzo dobrze znane są za granicą, a w Polsce zyskały miano najważniejszych wydarzeń targowych. Są to: EuroGastro, EuroLab, CrimeLab, TT Warsaw, Lato, WorldHotel, Dziedzictwo oraz Infrastruktura.

Firma MT Targi Polska bierze udział w ogólnopolskiej kampanii Polskiej Izby Przemysłu Targowego pt. „Targi dają więcej! Czasu, kontaktów, wiedzy, pieniędzy”. Celem kampanii jest budowanie pozytywnego wizerunku imprez targowych, zachęcenie Polaków do ich odwiedzania i skorzystania z kompleksowej oferty. Dzięki targom zarówno zwiedzający, jak i przede wszystkim przedsiębiorcy zyskują nowych klientów, oszczędzają czas, bogacą się w wiedzę i rozległe kontakty oraz rozwijają swoje pasje.

Więcej informacji na stronie www.targidajawiecej.pl.