Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   

Zmarł mgr inż. Arch. FELIKS AUGUSTYN PTASZYŃSKI (1930-2016)


Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy zmarłego w dniu 12 czerwca 2016 r. w wieku 86 lat mgr. inż. arch. Feliksa Augustyna Ptaszyńskiego, absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, znakomitego organizatora, społecznika, człowieka wielkiego autorytetu w dziedzinie konserwacji zabytków, o ogromnej kulturze i szacunku dla ludzi.

Przez całe życie w swojej działalności zawodowej związanego z zabytkami, pracującego w latach 1957–1978 w Koszalinie: 1957–1972 na stanowisku wojewódzkiego konserwatora zabytków, a 1973–1978 na stanowisku kierownika Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej i głównego specjalisty w Wojewódzkim Zarządzie Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich. W latach 1978–1979 głównego specjalisty w PP Pracownie Konserwacji Zabytków w Warszawie. Sprawującego urząd Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy w latach 1979–1990.

Społecznika i działacza zawsze otwartego w kontaktach z ludźmi: w latach 1962–1978 sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Koszalinie, sekretarza Zarządu Głównego (1995–1998) i skarbnika TOnZ (1998–2001), prezesa Zarządu Oddziału Koszalińskiego SARP (1976–1978) i sekretarza Prezydium Zarządu Głównego SARP (1978–1981).

Współtwórcy muzeów w Kołobrzegu i Złotowie oraz skansenu Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Inicjatora rekonstrukcji pomnika Edwarda Mandella House`a w Parku Skaryszewskim w Warszawie oraz budowy pomnika Jana Matejki przy ul. Puławskiej.

Odznaczonego wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Warszawy, Odznaką Honorową za Zasługi w Rozwoju Województwa Koszalińskiego, Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Złotą Odznaką SARP.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Warszawie, na Cmentarzu Północnym w dniu 20 czerwca 2016, godz. 11.45.

Łącząc się w żałobie, rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom składamy wyrazy najgłębszego współczucia,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Zarząd Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.