Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Targi Dziedzictwo


INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 31 maja 2016

Trwają przygotowania do 4. Targów Dziedzictwo

W dniach 5-7 października br. odbędzie się 4. edycja Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Ponownie do Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie przybędą przedstawiciele branży konserwatorskiej, restauratorskiej i archiwistycznej. Gospodarzem tej unikatowej w skali kraju imprezy wystawienniczej jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Starożytników, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios Sp. z o.o.

Zeszłoroczny sukces Targów Dziedzictwo, które dynamicznie rozwijają się, potwierdza, że to ważne wydarzenie dla konserwatorów, restauratorów i miłośników zabytków. Są one doceniane przez przedstawicieli instytucji państwowych, którzy podkreślają wagę regularnych spotkań branży oraz wymiany poglądów i doświadczeń. Obecność podczas tego wydarzenia to nie tylko okazja do zapoznania się z szeroką ofertą wystawców, ale także możliwość wysłuchania ekspertów.

Znaczenie dziedzictwa narodowego

Dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń odgrywa w społeczeństwie bardzo ważną rolę. Określa on naszą kulturę, kształtuje tożsamość społeczną i buduje poczucie więzi narodowej. Zabytki przybliżają narodom przeszłość, pomagają docenić jej unikalną wartość i stanowią potencjał dla przyszłego rozwoju. Dlatego też takie wydarzenia jak Targi Dziedzictwo pełnią istotną funkcję nie tylko dla środowiska ekspertów i pasjonatów, ale też obywateli.
To właśnie m.in. tu upowszechniane i promowane jest dziedzictwo kulturowe, a także prowadzone są dyskusje służące poprawie stanu zasobów i utrzymaniu obiektów zabytkowych. Niemal 71 tysięcy obiektów nieruchomych jest wpisanych do rejestru zabytków sporządzonego na podstawie danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Ważne spotkanie branży

Na targach spotykają się reprezentanci różnych środowisk i specjalizacji, którzy na co dzień zajmują się ochroną i konserwacją zabytków, a także archiwizacją dzieł sztuki i dóbr kultury oraz udostępnianiem ich szerokiej publiczności. Oferta targów jest skierowana zarówno do przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych, służb ochrony zabytków, specjalistów z zakresu usług konserwatorskich, jak i właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, przedstawicieli archiwów i bibliotek, a także administracji kościelnej.

W trosce o zabytki

Podczas Targów Dziedzictwo zostaną zaprezentowane najnowsze rozwiązania, techniki, technologie i urządzenia stosowane w konserwacji i restauracji zabytków. W ubiegłym roku można było poznać m.in. funkcjonowanie nowoczesnych mikroskopów cyfrowych, zaawansowanych skanerów bezdotykowych, innowacyjnych systemów przeciwpożarowych czy elementów zdobniczych wykorzystywanych przy rekonstrukcjach. Instytucje państwowe i organizacje branżowe przedstawiały dokonania i realizacje w obszarach związanych z ochroną dóbr kultury. Uzupełnieniem były wystawy, na których prezentowano np. zabytki pełniące nowe funkcje czy zbiory, które dzięki zastosowaniu nowych technologii mogły być bezpiecznie udostępniane zwiedzającym.

W programie merytorycznym „Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich - teoria a praktyka” odbywających się równolegle z targami organizator co roku poświęca uwagę uregulowaniom prawnym i organizacyjnym oraz osiągnięciom w dziedzinie ochrony dziedzictwa kultury. Nie brakuje także tematyki ochrony, wyposażenia i usług dla archiwów, bibliotek i muzeów, w tym służących przechowywaniu, zabezpieczaniu i digitalizacji zbiorów.

Patroni honorowi Targów Dziedzictwo

Targi zostały objęte patronatem honorowym:

 • Małgorzaty Kidawy-Błońskiej - wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego - podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
 • Adama Struzika - marszałka województwa mazowieckiego,
 • Hanny Gronkiewicz-Waltz - prezydent m.st. Warszawy
 • ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa - biskupa Diecezji Włocławskiej, przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski
 • Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy - prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski
 • dr. Wojciecha Woźniaka - naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych
 • dr. Tomasza Makowskiego - dyrektora Biblioteki Narodowej
 • nadbryg. mgr. inż. Leszka Suskiego - komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, szefa Obrony Cywilnej Kraju.
Patronat nad Ogólnopolskimi Dniami Konserwatorskimi sprawują:
 • dr hab. Magdalena Gawin - podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków
 • Barbara Jezierska - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Informacje praktyczne

Więcej informacji na www.targidziedzictwo.pl.

---------

Kontakt PR:
Joanna Kuźma, Lawenda Public Relations, joanna@lawendapr.com, tel. 502 096 072
Agnieszka Kuźma-Filipek, Lawenda Public Relations, agnieszka@lawendapr.com, tel. 601 99 10 89
Ewa Prochowicz, koordynator działu marketingu, MT Targi Polska, eprochowicz@mttargi.pl, tel. 22 529 39 26

_______

MT Targi Polska to jeden z wiodących w Polsce i największy na rynku warszawskim organizator imprez targowych. Firma organizuje 8 imprez wystawienniczych, które rocznie gromadzą ponad 2000 wystawców i 80 000 zwiedzających. W kalendarium znajdują się targi, które bardzo dobrze znane są za granicą, a w Polsce zyskały miano najważniejszych wydarzeń targowych. Są to: EuroGastro, EuroLab, CrimeLab, TT Warsaw, Lato, WorldHotel, Dziedzictwo oraz Infrastruktura.

Firma MT Targi Polska bierze udział w ogólnopolskiej kampanii Polskiej Izby Przemysłu Targowego pt. „Targi dają więcej! Czasu, kontaktów, wiedzy, pieniędzy”. Celem kampanii jest budowanie pozytywnego wizerunku imprez targowych, zachęcenie Polaków do ich odwiedzania i skorzystania z kompleksowej oferty. Dzięki targom zarówno zwiedzający, jak i przede wszystkim przedsiębiorcy zyskują nowych klientów, oszczędzają czas, bogacą się w wiedzę i rozległe kontakty oraz rozwijają swoje pasje.
Więcej informacji na stronie www.targidajawiecej.pl.