Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   Żegnamy PROF. MARKA KWIATKOWSKIEGO


Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy naszego przyjaciela, Członka Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Prof. Marka Kwiatkowskiego historyka sztuki, muzealnika, vasavianistę, wieloletniego Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie, twórcę prywatnego skansenu budownictwa staropolskiego Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego w Suchej koło Węgrowa, odznaczonego m.in. Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, autora szeregu publikacji, organizatora wystaw i ekspozycji muzealnych.

Łącząc się w żałobie, rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom składamy wyrazy najgłębszego współczucia,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Zarząd Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.