Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   

Aleja Księdza Janusza Stanisława Pasierba
ZAPROSZENIE
na uroczyste otwarcie alei Księdza Janusza Stanisława Pasierba w Warszawie.

Uroczystość odbędzie się 24 września br. o godz. 11.30 w Parku Karola Beyera, na wysokości skrzyżowania ulic Kruczkowskiego oraz Czerwonego Krzyża.

Ks. Janusz Stanisław Pasierb (1929-1993), nazywany „polskim Erazmem z Rotterdamu” był wybitnym uczonymi poetą, profesorem zwyczajnym, doktorem habilitowanym historii sztuki, doktorem teologii oraz archeologii.

Był poliglotą, autorem kilkunastu zbiorów poetyckich tłumaczonych na wiele języków, kilku tomów esejów, książek o sztuce oraz kilkuset artykułów naukowych i popularnonaukowych (wśród nich warto wymienić. m.in. esej „Katedra Symbol Europy”). Wsławił się jako ceniony duszpasterz, pedagog, wykładowca i prelegent. Odegrał też wybitną rolę w dziedzinie ochrony zabytków. Janusz Stanisław Pasierb był członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, m.in. Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Europejskiego Centrum Kultury, PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych oraz Papieskiej Komisji Ochrony Dziedzictwa Artystycznego i Historycznego Kościoła. Został odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przez wiele lat mieszkał na warszawskim Powiślu.

Przebieg uroczystości

 • 10.00 – Msza św. w Kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy ul. Tamka 4 A w Warszawie
 • 11.30 – Spotkanie w Parku Karola Beyera (na początku alei)
 • W programie:
  • Otwarcie ceremonii i powitanie
  • Podziękowanie władzom miasta za podjęcie tak cennej inicjatywy
  • Słowo o ks. Januszu St. Pasierbie i wydarzeniach upamiętniających jego postać i dzieło – Maria Wilczek, Prezes Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba
  • Wypowiedź przedstawiciela władz miasta
  • Wypowiedź przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Wypowiedź ks. bp. Michała Janochy
 • Inauguracja alei im. Księdza Janusza Stanisława Pasierba
  • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
  • Wiersze ks. Janusza St. Pasierba przedstawi Krzysztof Kumor
  • Krótkie wspomnienie o Poecie – Barbara Wachowicz
 • Zamknięcie ceremonii
 • Przejście aleją im. Janusza St. Pasierba na lampkę wina do Centrum Myśli Jana Pawła II, przy ul. Foksal 11 (sala kominkowa, I piętro)