Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   

Żegnamy DR MARIANA SOŁTYSIAKA


Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy naszego Przyjaciela śp MARIANA SOŁTYSIAKA (1934 - 2016), doktora nauk humanistycznych, wybitnego historyka sztuki i muzealnika, wieloletniego dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku, zastępcę dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, dyrektora Zarządu Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo Ogrodowych MNW, wieloletniego prezesa Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, nauczyciela akademickiego.

Był wielkim autorytetem w dziedzinie muzealnictwa, ochrony, konserwacji i popularyzacji zabytków, człowiekiem o ogromnej kulturze i szacunku dla ludzi.

Łącząc się w żałobie, rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom, składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w piątek 28 października 2016 roku o godz. 11.00 w kościele p.w. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie, po czym odprowadzimy Go do grobu rodzinnego na Powązkach.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków,

Zarząd Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków