Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ


Dnia 6 maja 2016 roku obradował w Warszawie pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Kadłuczki - Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

W trakcie posiedzenia:

 1. Przyjęto informację o działaniach podejmowanych przez ZG SKZ oraz oddziały SKZ w roku 2015.
  Organizacja II Kongresu Konserwatorów Polskich, który odbył się w dniach 6 - 10.10 2015 r. była najbardziej prestiżowym wydarzeniem dla całego środowiska. Zwrócono uwagę na zbyt małe zaangażowanie niektórych zarządów oddziałów SKZ w prowadzenie działalności środowiskowej. Oddziały te powinny poprawić swoją aktywność.

 2. Dokonano analizy stanu realizacji wniosków i postulatów, przyjętych podczas ostatniego Walnego Zjazdu Delegatów SKZ w dniu 21.11.2014 r. Z zaniepokojeniem odnotowano, że jedynie 3 oddziały (mazowiecki, podkarpacki i warmińsko-mazurski) wywiązały się z nałożonego przez Zjazd obowiązku weryfikacji członków oraz ściągalności składek. Zobowiązano zarządy oddziałów do realizacji tego postulatu do końca 2016 r.

 3. Przyjęto plan działań ZG SKZ w roku 2016. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć będzie organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ochrona Dziedzictwa Architektury i Urbanistyki Polskiej II Połowy XX wieku” w dniach 17-18 listopada 2016 w Warszawie.

 4. Przyjęto wstępne założenia organizacji przez ZG SKZ w roku 2018 ogólnopolskich obchodów 100 – lecia powstania administracji konserwatorskiej w Polsce. Właściwe, merytoryczne przygotowanie tych obchodów wymaga zaangażowania całego środowiska, jeszcze w tym roku.

 5. Przyjęto sprawozdanie finansowe z działalności SKZ za rok 2015. Nie wszystkie zarządy oddziałów przesłały na czas wymagane dokumenty. Zobowiązano Biuro ZG do bardziej rygorystycznego „ściągania” dokumentów finansowych oraz należnych składek.

 6. Przyjęto plan finansowy działalności ZG SKZ na rok 2016.

 7. Ustanowiono nową Nagrodę ZG SKZ im. dr Tadeusza Marii Rudkowskiego, uchwalając Regulamin, który znajduje się na stronie internetowej SKZ.

 8. W Konkursie ZG SKZ na wyróżniające się publikacje (edycja 2015) – książka roku,
  Nagrodę przyznano publikacji: „DZIEDZICTWO, DOBRA KULTURY, ZABYTKI, OCHRONA I OPIEKA W PRAWIE” – praca zbiorowa pod redakcją naukową Piotra Dobosza ( redaktor naukowy prowadzący ), Katarzyny Szepelak, Witolda Górnego. Publikacja Naukowa Sekcji Ochrony Dóbr Kultury Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2015.

 9. Na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej ZG SKZ – nadano uprawnienia rzeczoznawcy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków – dr hab. inż. arch. Grzegorzowi BUKAŁA, w dziedzinie: architektura i budownictwo oraz w specjalności: architektura obronna.