Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   

Ogólnopolska Konferencja Ochrona Dziedzictwa Architektury i Urbanistyki II połowy XX wieku


Nagrody i wyróżnienienia w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wręczone w trakcie Konferencji