Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   


Żegnamy prof. dr. hab. BOHDANA RYMASZEWSKIEGO


W dniu 23 listopada 2016 r. odszedł na zawsze nasz przyjaciel ś.p. prof. dr hab. BOHDAN RYMASZEWSKI - wybitny humanista, historyk, zabytkoznawca i urbanista. Wieloletni Prezes Zarządu Głównego (1981-1990) i Honorowy Członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Urodził sie w Wilnie 2.06.1935. W 1953 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu. Toruń był mu szczególnie bliski: w 1957 r. ukończył studia na UMK w Toruniu, specjalizując się w zabytkoznawstwie i konserwacji zabytków.

W latach 1957-1971 był miejskim konserwatorem zabytków w Toruniu.

W roku 1972 przenosi się do Warszawy gdzie w Ministerstwie Kultury i Sztuki do roku 1983 pełni funkcje: dyrektora Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków oraz Generalnego Konserwatora Zabytków.

W roku 1972 uzyskał na UW stopień doktora, tematem pracy doktorskiej, której promotorem był prof. Stanisław Lorentz, była Problematyka konserwatorska średniowiecznych miast w Polsce. W roku 1989 uzyskał na UMK stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy Geneza, uwarunkowania i mechanizmy ochrony zabytków w Polsce. W roku 1999 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Był wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Krakowskiej, Politechnice Białostockiej, Politechnice Świętokrzyskiej, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

W latach 1985-1989 pełnił funkcję sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego (1986-1989 ) oraz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej (2000-2006).

Autor wielu naukowych publikacji z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, architektury i urbanistyki.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego został uhonorowany wieloma odznaczeniami, medalami i odznakami, między innymi Złotym Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis" (2006) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

Był wielkim autorytetem w dziedzinie muzealnictwa, ochrony dziedzictwa architektury i urbanistyki, konserwacji i popularyzacji zabytków. Był człowiekiem skromnym, niezwykle prawym o ogromnej kulturze i szacunku dla ludzi, powszechnie lubianym i szanowanym. Będzie nam Go bardzo brakowało.

Łącząc się w żałobie, rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Zarząd Główny oraz Zarząd Oddziału Mazowieckiego
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w sobotę 3 grudnia 2016 r. o godzinie 13.00 w kościele Wniebowzięcia NMP w Celestynowie k/Warszawy (Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3).