Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   

Żegnamy JERZEGO JASIUKA


W dniu 25 grudnia 2016 r. w wieku 84 lat odszedł na zawsze nasz przyjaciel ś.p. inż. JERZY JASIUK - znakomity muzealnik, konserwator zabytków i historyk zabytków techniki, Honorowy Członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Historii Techniki, Dyrektor Muzeum Techniki NOT w latach 1972–2013.

Był wielkim autorytetem w dziedzinie muzealnictwa, ochrony dziedzictwa techniki, konserwacji i popularyzacji zabytków. Był człowiekiem skromnym, o ogromnej kulturze i szacunku dla ludzi, powszechnie lubianym i szanowanym, zawsze pomocnym i pełnym pomysłów. Będzie nam Go bardzo brakowało.

Łącząc się w żałobie, rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Zarząd Główny oraz Zarząd Oddziału Mazowieckiego
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków