Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   

Żegnamy DANUTĘ PTASZYŃSKĄ


Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy zmarłą w dniu 27 czerwca 2016 r. w wieku 87 lat mgr historii sztuki Danutę Ptaszyńską, zasłużoną Działaczkę Kultury, osobę wielkiego autorytetu w dziedzinie ochrony zabytków, popularyzatorkę idei społecznej opieki nad zabytkami, zastępcę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie, główną specjalistkę w Zarządzie Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki, członkinię licznych organizacji i stowarzyszeń chroniących zabytki w Polsce.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Warszawie, na Cmentarzu Północnym w kościele pw. św. Ignacego w dniu 5 lipca 2016, godz. 11.45.

Łącząc się w żałobie, rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom składamy wyrazy najgłębszego współczucia,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Zarząd Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.