Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   

Prestiżowe nagrody i odznaki SKZ wręczone


W dniu 16 listopada 2018 r. podczas obradującego w Warszawie XIX Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wręczono prestiżowe Nagrody i Złote Odznaki SKZ:

Nagrody im. Hanny Pieńkowskiej i Jerzego Łomnickiego otrzymali:

 • dr Dariusz KOPCIOWSKI - za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami woj. lubelskiego.
 • Autorzy publikacji:
  "Stare miasto w Poznaniu. Zniszczenia-Odbudowa-Konserwacja 1945-2016 wydanie trzecie zmienione i uzupełnione. Wydawnictwo Posnania, Poznań 2017."
  (Henryk Kondziela, Iwona Błaszczyk, Aleksandra Dolczewska, Joanna Domek-Nogalska, Joanna Figula-Czech, Joanna Gołdych-Pawłowska, Agnieszka Jakubowska) - za wzorowe opracowanie przedstawiające proces odbudowy zespołu staromiejskiego, wysoki poziom merytoryczny tekstów, doskonały materiał ikonograficzny, pełny katalog obiektów oraz obszerną bibliografię ujmującą również dokumentację konserwatorską.

 • Nagrody im Wojciecha Kalinowskiego otrzymali:

 • prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz KUŚNIERZ - Za całokształt dorobku naukowego, publikacyjnego oraz projektowego w zakresie architektury i urbanistyki oraz ochrony dziedzictwa narodowego.
 • mgr Emanuel OKOŃ - Za całokształt działalności naukowej, konserwatorskiej i dydaktycznej w dziele ochrony dziedzictwa narodowego.

 • Złote Odznaki SKZ otrzymali:

 • oddział mazowiecki SKZ
 • mgr Sławomir SAFARZYŃSKI
  mgr Jerzy SZAŁYGIN
  mgr Juliusz WENDLANDT


 • oddział małopolski SKZ
 • mgr Anna Maria DORAK
  mgr Krystyn KOZIEŁ
  dr hab. Dominika KUŚNIERZ-KRUPA
  , prof.PK
  dr Jolanta SROCZYŃSKA
  dr Barbara ZIN


 • oddział gdański SKZ
 • mgr inż. arch. Tomasz BŁYSKOSZ

 • oddział warmińsko-mazurski SKZ
 • mgr Maria PRZYTOCKA
  mgr Marek KOWALCZYK