Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   

Program Konferencji Ochrona Zabytków na Pomorzu i Kujawach


Szanowni Państwo,

Zakład Konserwatorstwa UMK w Toruniu z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i oddziałem toruńskim Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków zaprasza na konferencję naukową:„Ochrona Zabytków na Pomorzu i Kujawach. W 100. rocznicę organizacji urzędów konserwatorskich w Polsce". Odbędzie się ona 20 kwietnia 2018 roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, ul. Sienkiewicza 30/32, w Sali Tymona.

Miło nam również poinformować, że honorowy patronat nad konferencją objęła Pani dr hab. Magdalena Gawin – Generalny Konserwator Zabytków oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa posterowa: „Ochrona zabytków na Pomorzu w okresie międzywojennym. W 100. rocznicę organizacji urzędów konserwatorskich w Polsce".

W załączniku znajdą Państwo szczegółowy program konferencji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony i konserwacji zabytków – zarówno tą dawną, jak i współczesną.

Z poważaniem

dr Karolina Zimna-Kawecka, dr Maciej Prarat (sekretarze konferencji)

dane kontaktowe: zakladkonserwatorstwa@umk.pl