Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW


W dniu 27 kwietnia 2018 r. odbyło się w Warszawie pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Kadłuczki - posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z udziałem prezesów zarządów oddziałów SKZ.

W trakcie posiedzenia:

  • Prezesi oddziałów przedłożyli informacje o prowadzonej działalności merytorycznej oraz realizacji uchwały ostatniego Zjazdu Delegatów, dotyczącej uporządkowania spraw członkowskich. Większość oddziałów zrealizowała tę uchwałę. Są jednak jeszcze oddziały, które nie wywiązały się z tego obowiązku. Zarząd Główny SKZ liczy, ze sprawy członkowski zostaną we wszystkich oddziałach uporządkowane do końca czerwca 2018r.

  • Omówiono sprawy związane z przygotowaniami do Krajowego Sprawozdawczo - wyborczego Zjazdu Delegatów SKZ. Prezydium ZG SKZ zaproponowało, by Zjazd odbył się w dniach 16 i 17 listopada 2018 r. w Warszawie. Prezesi Oddziałów przedstawili propozycje osób do uhonorowania Złotymi Odznakami SKZ oraz nadania najwyższej godności Stowarzyszenia Członkowstwa Honorowego.

  • Przedstawiono również informację o pracach ZG SKZ nad specjalnym wydawnictwem poświęconym 100-leciu państwowej administracji konserwatorskiej w Polsce oraz o planowanej 23 listopada 2018 r. Gali organizowanej w Filharmonii Narodowej przez MKiDN.

  • Poinformowano również o przygotowywanej przez ZG SKZ wspólnie z PK i UJ - Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Krakowie w dniach 10 i 11 grudnia 2018, która wpisuje się w obchody 100-lecia służb konserwatorskich.

  • Zwrócono uwagę na konieczność organizacji w oddziałach SKZ zebrań sprawozdawczo-wyborczych, lecz tylko tam, gdzie kończy się 4-letnia kadencja.

  • Poinformowano, że delegatów na Krajowy Zjazd wybiorą oddziały jesienią b.r. po określeniu przez ZG SKZ ich liczby oraz sposobu wyboru delegatów, co uzależnione będzie od faktycznej (opłacających składki) liczby członków Stowarzyszenia w poszczególnych oddziałach.