Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ


W dniu 27 lutego 2018 r. obradował w Warszawie pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Kadłuczki - Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

W trakcie posiedzenia:

 1. Przyjęto sprawozdania finansowe z działalności całego Stowarzyszenia oraz Zarządu Głównego SKZ w roku 2017r.

 2. Zatwierdzono plan finansowy działalności ZG SKZ na rok 2018, uwzględniając koszty związane z organizacją w listopadzie 2018r., Krajowego Zjazdu Delegatów SKZ.

 3. Podjęto decyzje o przyznaniu darowizny w wysokości 5.000.- zł. na rehabilitację Koleżanki dr Beaty Makowskiej, która rok temu uległa wypadkowi komunikacyjnemu, wykonując obowiązki służbowe.

 4. Za najważniejsze zadania programowe w roku 2018 dla całego Stowarzyszenia uznano:
  • uczestnictwo w obchodach 100-lecia administracji konserwatorskiej w Polsce, poprzez organizacje spotkań, dyskusji, wieczorów wspomnień oraz włączanie się oddziałów SKZ w organizowane imprezy,
  • merytoryczne przygotowanie się do Zjazdu Delegatów SKZ, który odbędzie się w listopadzie 2018,
  • uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych z okazji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, którego SKZ jest partnerem, zaś głównym organizatorem Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

 5. Postanowiono, że Krajowy Zjazd Delegatów SKZ zostanie zwołany w listopadzie 2018 roku w Warszawie. W ramach przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów - w końcu kwietnia b.r. odbędzie się w Warszawie posiedzenie ZG SKZ, z udziałem prezesów oddziałów zarządów SKZ.

 6. Wskazano na konieczność przedstawienia przez Oddziały SKZ rzeczywistej liczby członków SKZ, opłacających na bieżąco składki członkowskie.

 7. Przyjęto informacje o przygotowaniach do:
  • wydania przez ZG SKZ książki poświęconej 100-leciu powstania państwowej administracji konserwatorskiej,
  • organizacji w grudniu 2018 r. w Krakowie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, w stulecie powstania niepodległych służb ochrony zabytków w Polsce - pt. "Zachować Dziedzictwo Polskiej Przestrzeni Kulturowej dla Przyszłości".

Posiedzenie Zarządu Głównego SKZ