Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   

Profesor HELENA HRYSZKO laureatką Nagrody w Konkursie Książka Roku 2017


fot. J. Zych

Podczas zorganizowanej przez SKZ w Krakowie Ogólnopolskiej Konferencji Zachować Dziedzictwo Polskiej Przestrzeni Kulturowej dla Przyszłości w dniu 10 grudnia 2018 r. wręczono prestiżową Nagrodę Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków KSIĄŻKA ROKU 2017.

Nagrodę przyznano monografii pt. "Tkaniny z grobu Królowej Jadwigi" autorstwa prof. HELENY HRYSZKO wydanej przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Archiwum i Bibliotekę Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Warszawa 2017.

Autorce publikacji Nagrodę wręczył prof. Andrzej Kadłuczka - prezes ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Jak pisze recenzent monografii dr hab. Marek Walczak (-)"książka stanowi wybitne osiągnięcie naukowe, bez żadnych antecedencji w literaturze polskiej. Nawet w literaturze światowej trudno byłoby wskazać dla niej bezpośrednie wzory. Autorka w niezwykle wszechstronny sposób wykorzystała wszystkie możliwości badań bezcennego zespołu królewskich funeraliów. Jej praca będzie stanowiła doskonały wzór dla badaczy w Polsce, ale też powinna sie stać "produktem eksportowym" i wejść w skład najważniejszych bibliotek na świecie, wystawiając doskonałe świadectwa polskiej nauce."