Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Żegnamy konserwatora ANTONIEGO OLEKSICKIEGO (1950 – 2020)

W dniu 15 listopada 2020 r. zmarł nagle nasz przyjaciel ś.p. ANTONI OLEKSICKI, wieloletni członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, historyk specjalizujący się w historii urbanistyki i architektury, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku (1998 – 2001), Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (2011 -2018), autor wielu publikacji i opracowań konserwatorskich dotyczących ochrony zabytków oraz historii urbanistyki miast i miasteczek.

Był absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zabytków Architektury i Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Pracował także w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków, gdzie zajmował się m.in. sprawami ochrony zabytków architektury militarnej, architekturą modernistyczną i powojenną oraz zagospodarowaniem przestrzennym w aspekcie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Zapalony rowerzysta (w 2018 r. odbył pielgrzymkę na dwóch kółkach do Santiago de Compostella), znakomity gawędziarz, niezastąpiony przyjaciel.

Cześć Jego pamięci.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają Zarząd Główny oraz Zarząd Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.