Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

ZDALNE PODJĘCIE UCHWAŁ PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW - KOMUNIKAT


W dniu 14 maja 2020 r. wśród członków Zarządu Głównego, w związku z panującą pandemią, przeprowadzono głosowanie w elektronicznym, obiegowym trybie korespondencyjnym.

Przyjęto uchwały zatwierdzające:

  • sprawozdanie finansowe z działalności SKZ w roku 2019,
  • sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Głównego w roku 2019,
  • plan działań i finansów Zarządu Głównego w roku 2020.
Członkowie Zarządu Głównego przyjęli, że w tym roku, z uwagi na sytuację, tematy związane z historią poszczególnych oddziałów oraz całego SKZ – powinny dominować w działalności naszej społeczności, w szczególności po umożliwieniu wspólnych spotkań.

Założenia organizacji obchodów 40-lecia SKZ w październiku 2021 roku w Toruniu, połączone z konferencją są nadal aktualne, choć nikt nie jest w stanie dziś określić, czy będą one realne, czy nie trzeba będzie znaleźć innej formuły organizacyjnej.