Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

ŻEGNAMY MGR. KAZIMIERZA ŚLIWĘ (1950 – 2023)


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 04.01.2023 roku Kazimierza Śliwy, historyka sztuki, konserwatora zabytków, dokumentalisty.

Urodzony w 1950 roku, znany w regionie karkonoskim historyk sztuki, był absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Od początku działalności zawodowej związany z konserwatorstwem. Wraz z pierwszym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Jeleniej Górze – Panią Jadwigą Skibińską, współtworzył i organizował struktury Urzędu Ochrony Zabytków. W latach 1987-1988 oraz w latach 1989-1991 był dyrektorem Biura Studiów i Dokumentacji Zabytków w Jeleniej Górze. W okresie od stycznia 1988 r. do października 1989 r. pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze. Od tego czasu stale pracował w Urzędzie Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze wykonując obowiązki inspektora ochrony zabytków. Przez wszystkie lata intensywnej pracy zawodowej zajmował się głównie zabytkami ruchomymi oraz zabytkami techniki, niestrudzenie inwentaryzując ten obszar dziedzictwa kulturowego regionu i z poświęceniem wykonując całokształt czynności administracyjnych związanych z obowiązkami organu w zakresie tej kategorii zabytków.

Zawsze wykazywał się ogromną, nieustannie pogłębianą wiedzą o zasobie zabytków subregionu jeleniogórskiego. Z tej nieocenionej wiedzy korzystały i do dziś korzystają, kolejne generacje pracowników służb konserwatorskich i osób związanych z ochroną zabytków. Legendarne pozostaje lekkie pióro, wysokie kompetencje i nieocenione kwalifikacje oraz kultura osobista Pana Kazimierza.

Pogrzeb odbędzie się na starym cmentarzu komunalnym przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze w dniu 10 stycznia 2023 r. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się mszą świętą o godz. 12.00, w kaplicy cmentarnej pw. św. Michała Archanioła.

Rodzinie i Bliskim - wyrazy głębokiego współczucia składa
Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.


ŻEGNAMY PROF. WIESŁAWA PROCYKA (1956 – 2022)


Z wielkim smutkiem informujemy, że 22 grudnia 2022 r. odszedł dr hab. prof. WIESŁAW PROCYK, Wybitny specjalista w dziedzinie konserwacji rzeźby i elementów architektury, profesor Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Człowiek niezwykle ciepły i uczynny.

Profesor był wspaniałym dydaktykiem. Wychował 36 roczników konserwatorów dzieł sztuki. Na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w ASP w Warszawie był pracownikiem naukowym od 1986r., dziekanem Wydziału (2002-2005), wieloletnim kierownikiem Katedry Konserwacji Rzeźby i Elementów Architektury. Promotorem 29 prac magisterskich i 3 doktorskich. Od ponad 20 lat stałym członkiem Rady Naukowej Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Zrealizował ponad 30 dużych projektów konserwatorsko-badawczych i kilkudziesięciu mniejszych, dotyczących m.in. w Pałacu w Wilanowie i Markoniówce, Pałacu na Wyspie Starej Oranżerii i rzeźbach w Łazienkach Królewskich w Warszawie, dawnej fabryki J.K. Poznańskiego – Manufakturze w Łodzi, Pałacu Krasińskich, renowacji elewacji i fasad kościołów św. Krzyża, św. Anny, Sióstr Wizytek i Sióstr Franciszkanek w Warszawie, rewitalizacji podziemi kamienic na warszawskiej Starówce, Pałacu Zamoyskich w Kozłówce i Radzyniu Podlaskim, ponad 40 kaplic nagrobnych, pomników i rzeźb z Cmentarza Powązkowskiego, Prawosławnego i innych, rzeźb z Ogrodu Saskiego, Kolumny Zygmunta w Warszawie, autorem 85 ekspertyz, opinii konserwatorskich dla MKiDN, Biura Stołecznego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Rzeczoznawcą MKiDN w dziedzinie konserwacji rzeźby i detalu architektonicznego. Od prawie 40 lat pracował na rzecz Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. Za swoje zasługi został uhonorowany Krzyżem Zasługi za Osiągnięcia na Polu Ratowania Zabytków, Złotą Oznaką za Opiekę nad Zabytkami i wieloma innymi nagrodami.

Profesor zostanie zapamiętany jako człowiek obdarzony wieloma talentami. Powszechnie znany z pogodnego usposobienia, życzliwości i pracowitości. Swój zawód wykonywał 
z autentyczną pasją, a jego ogromny dorobek pozostanie w spadku następnym pokoleniom.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 stycznia (środa) 2023 roku o godz. 12.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach w Warszawie (Cmentarz Stare Powązki). Rodzina prosi o nie przynoszenie lilii.

Żegnamy Cię Profesorze, Przyjacielu

Rodzinie i Bliskim - wyrazy głębokiego współczucia składa
Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.