Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Żegnamy Profesora dr hab. Ryszarda BRYKOWSKIEGO (1931 - 2017)


W dniu 5 sierpnia 2017 r. odszedł na zawsze nasz przyjaciel, autorytet, mentor - Profesor Ryszard BRYKOWSKI, Członek Honorowy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Wielki Polak, znakomity historyk sztuki, wybitny znawca architektury drewnianej, autor fundamentalnych publikacji dotyczących architektury cerkiewnej na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej, piewca dziejów Pokucia i Huculszczyzny, propagator, inwentaryzator i konserwator zabytków w Polsce i na dawnych Kresach Rzeczypospolitej.

Ukończył studia na KUL w Lublinie, był pracownikiem Instytutu Sztuki PAN, od 1994 r. profesorem tamże, członkiem Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych ICOMOS.

W latach 1960-1982 był współautorem i współredaktorem Katalogu zabytków sztuki w Polsce. Od 1962 r. kierował pracami Zespołu Drewnianej Architektury na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej (do 1997 r. Dokumentacji Drewnianej Architektury Sakralnej w Polsce) powołanego w ramach IS PAN przez prof. dr hab. Michała Walickiego. Od roku 1993 kierował również działalnością Ośrodka d.s. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Poza Granicami Kraju założonego przy Zarządzie Krajowym Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie. Był inicjatorem i uczestnikiem wielu znaczących działań przy ratowaniu zabytków w Polsce i poza granicami kraju, szczególnie na Kresach, przewodniczył wielu międzynarodowym komisjom konserwatorskim, m.in. polsko-ukraińskiej komisji ds. ochrony Cmentarza na Łyczakowie we Lwowie. Dzięki swojemu zapałowi, pasji, pracowitości i wiedzy zachował dla potomności setki zabytków stanowiących świadectwo naszej bogatej i wielokulturowej historii.

Cześć Jego pamięci.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają Zarząd Główny oraz Zarząd Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 10 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 12.15 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.