Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Konkurs GKZ i SKZ 2017 rozstrzygnięty!!!


Na Konkurs 2017 wpłynęło 52 prace, z czego wymogi formalne Regulaminu Konkursu spełniło 47 prac. Wśród nich znalazły się: 6 prac doktorskich, 31 prac magisterskich, 5 prac inżynierskich, 2 prace podyplomowe oraz 3 publikacje książkowe. Komisja stwierdziła, że większość prac zgłoszonych do Konkursu cechuje wysoki poziom merytoryczny i naukowym.

Dnia 11 października 2017 roku Komisja Konkursowa przyznała 10 nagród i 10 wyróżnień pieniężnych.

NAGRODY:

1. Autor: Bąk Agnieszka
tytuł: Architektura uzdrowiskowa Otwocka. Projekt centrum Rehabilitacji.
rodzaj: praca magisterska
promotor: dr inż. arch. Anna Grabowska
zgłaszający: Politechnika Warszawska

2. Autor: Cieplińska (Podolak) Paulina
tytuł: Underpinning of historical structures. Significant aspects and selected technologies. Analysis of historical granary and proposition of solution.
rodzaj: praca magisterska
promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała
opiekun pracy: mgr inż. Sylwia Kozłowska
zgłaszający: Politechnika Gdańska

3. Autor: Faron Anna
tytuł: Zastosowanie wybranych technik nieinwazyjnych do określenia zakresu i charakteru dawnych ingerencji w badaniach konserwatorskich obrazu "Chrystus przed Kajfaszem" z Kalwarii w Pakości.
rodzaj: praca magisterska
promotor: prof. dr hab. Bogumiła Rouba
współpromotor: dr Magdalena Iwanicka
zgłaszający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

4. Autor: Fitta – Spelina Agnieszka
tytuł: Jarosław do końca okresu staropolskiego. Zagadnienia urbanistyczno – architektonicznie.
rodzaj: praca doktorska
promotor: dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz - Krupa
zgłaszający: Politechnika Krakowska

5. Autor: Górecka Katarzyna
tytuł: Rozwiązanie konserwatorskie dla wielkoformatowego, nieplanarnego obrazu Mauritiusa Heinricha Lodera "Pokłon Trzech Króli” (XVIII w.) z katedry Saint-Aubain w Namur (Belgia), wspomagane zdalnymi, optycznymi pomiarami i analizą podobrazia, dostosowanego do kształtu architektury.
rodzaj: praca doktorska
promotor: prof. dr hab. Joanna Szpor
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

6. Autor: Kamińska Marta
tytuł: Methodology of stained-glass investigation exemplified by the case of fourteen stained- glass panels belonging to the Grodziec Collection and the Jagiellonian University Museum in Kraków.
rodzaj: praca doktorska
promotor: dr hab. Zofia Kaszowska
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

7. Autor: Kozioł Aleksandra
tytuł: praktyczna: Pamiątka - Souvenir, Aliny Szapocznikow; o historii obiektu oraz problematyce konserwacji i restauracji poliestrowej rzeźby - Tom I A , Zagadnienia i problemy konserwacji i restauracji obrazu Marii Stangret-Kantor Pejzaż kontynentalny nr 3 należącego do cyklu Pejzaże kontynentalne, ze zbiorów Galerii Foksal w Warszawie - Tom I B, Zagadnienia i problemy konserwacji i restauracji instalacji Dokumentacja Galerii Foksal ze zbiorów Galerii Foksal w Warszawie - Tom I C cz. 1 i 2,
teoretyczna: Nowoczesne materiały wykorzystywane przez artystów sztuk wizualnych i audiowizualnych na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w Polsce - Tom II.
rodzaj: praca magisterska
promotor: prof. dr hab. Iwona Szmelter, dr Monika Jadzińska, prof. dr hab. Andrzej Mazur
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

8. Autor: Pikulska Magdalena
tytuł: Techniki i technologie papier - mâché w sztuce zdobniczej i rzeźbie na przykładzie konserwacji XIX-wiecznej kopii drzwi gnieźnieńskich zbiorów Muzeum Collegium Maius UJ w Krakowie.
rodzaj: praca magisterska
promotor: prof. Ireneusz Płuska
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

9. Autor: Prałat Emilian
tytuł: seria wydawnicza: Miejsca i Sztuka, książki: Racot, Rąbiń, Turew, Kopaszewo.
rodzaj: praca naukowa i badawcza
zgłaszający: Wielkopolski Wojewódzki Konserwator

10. Autor: Stępień Katarzyna
tytuł: Materiały archiwalne w procesie projektowania i realizacji prac konserwatorskich.
rodzaj: praca doktorska
promotor: prof. Edward Kosakowski
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

WYRÓŻNIENIA:

1. Autor: Białkowska Kamila
tytuł: praktyczna: Konserwacja i restauracja feretronu dwustronnie malowanego na blasze cynkowej z przedstawieniami: Archanioł Michał, Święty Józef z Dzieciątkiem Jezus, oprawionego w drewnianą, złoconą ramę z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie (II poł. XIX w.), teoretyczna: Kościół pw. Wszystkich Świętych w Warszawie. Historia i problematyka konserwatorska.
rodzaj: praca magisterska
promotor: prof. dr hab. Maria Lubryczyńska, dr hab. Krzysztof Chmielewski
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

2. Autor: Buczyńska Katarzyna
tytuł: Rewitalizacja starej szkoły muzycznej w Zakopanem na dom ślubny.
rodzaj: praca magisterska
promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
współpromotor: dr inż. arch. Jolanta Sroczyńska
zgłaszający: Politechnika Krakowska

3. Autor: Chodkiewicz Joanna
tytuł: praktyczna: Ochrona Spuścizny Władysława Hasiora na przykładzie konserwacji asamblażu ”Julia” z Galerii Hasiora w Zakopanem. Przedmiot w plastycznych "poematach" Władysława Hasiora, teoretyczna: Ready made. Przedmiot odnaleziony i przedmiot zniszczony. „Instrumentarium artysty” na przykładzie twórczości Tadeusza Kantora, Józefa Szajny, Jerzego Grzegorzewskiego i Władysława Hasiora.
rodzaj: praca magisterska
promotor: dr Monika Jadzińska
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

4. Autor: Klimkiewicz Kinga
tytuł: praktyczna: Problematyka konserwacji i restauracji Vitae et verba patrum, czternastowiecznego pergaminowego kodeksu będącego własnością Biblioteki im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie, teoretyczna: Metody przechowywania a stan zachowania pergaminowych rękopisów ze zbiorów biblioteki im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie.
rodzaj: praca magisterska
promotor: dr hab. Weronika Liszewska
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

5. Autor: Kralka Paulina
tytuł: Lalki jawajskiego teatru wayang klitik. Badania technologii i konserwacji pięciu obiektów ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
rodzaj: praca magisterska
promotor: dr Jarosław Adamowicz
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

6. Autor: Majewska Katarzyna
tytuł: praktyczna: Odkrycie, konserwacja i rekonstrukcja fragmentu dekoracji malarskiej pokoiku na wschód w Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich w Warszawie, teoretyczna: Analiza programu dekoracji malarskiej pokoiku na wschód w Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich w Warszawie na tle przemian stylowych drugiej połowy XVIII wieku.
rodzaj: praca magisterska
promotor: dr hab. Paweł Jakubowski, dr hab. Krzysztof Chmielewski
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

7. Autor: Oleś Dominika
tytuł: Projekt rewitalizacji terenu po dawnej hucie cynku Uthemann w Katowicach - Szopienicach na cele kulturowo – biznesowe.
rodzaj: praca magisterska
promotor: dr inż. arch. Marta Rusnak
zgłaszający: Politechnika Wrocławska

8. Autor: Petrus Marcin
tytuł: praktyczna: Konserwacja i restauracja ikony Św. Jerzy walczący ze smokiem (koniec XIX w.) ze zbiorów Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, teoretyczna: Tło ikony - dekoracje ikon rosyjskich od XI do końca XIX wieku.
rodzaj: praca magisterska
promotor: dr hab. Krzysztof Chmielewski
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

9. Autor: Smolnicka Agata
tytuł: praktyczna: Technologia wykonania a konserwacja starego druku Historischer Schauplatz, im welchem die Merkwurdigsten Brucken aus allen vier Theilen der Welt, Insonderheit aber die in den vollkommensten Stand versetzte Dressdner Elb-Brucke… autorstwa Carla Christiana Schramma, teoretyczna: Satyra rysunkowa w twórczości polskich humorystów (1945-1990).
rodzaj: praca magisterska
promotor: dr hab. Marzenna Ciechańska, dr Anna Rudzka
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

10. Autor: Żak Anna
tytuł: praktyczna: Konserwacja i restauracja ikony z przedstawieniem św. Bazylego Wielkiego z 2 poł. XVIII wieku, teoretyczna: Przekształcenia ikonostasów od XVI wieku czasów współczesnych. Problematyka ikonostasów pogranicza.
rodzaj: praca magisterska
promotor: dr hab. Krzysztof Chmielewski, dr Marcin Zgliński
zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie