Żegnamy doktora RYSZARDA JURKIEWICZA (1940-2021)


Z głębokim smutkiem informujemy, że dnia 31 stycznia 2021, po ciężkiej chorobie, zmarł doktor inż. RYSZARD JURKIEWICZ - członek Sądu Koleżeńskiego oraz wieloletni członek wspierający Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.

Urodził się 1.01.1940 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej. Był związany z działalnością konserwatorską od lat 70-tych, kiedy podjął pracę w PP Pracownie Konserwacji Zabytków. W ich strukturach zorganizował pierwszą pracownię osuszania obiektów zabytkowych.

W latach późniejszych jako dyrektor ds. konserwatorskich w Oddziale Badań i konserwacji PKZ – nadzorował i inicjował liczne prace badawcze.

Od roku 1991 prowadził własną firmę BTM dr Jurkiewicz, specjalizującą się w ochronie obiektów przed wilgocią oraz naturalnym budownictwem z użyciem gliny. W ciągu ostatnich lat dr inż. Ryszard Jurkiewicz wykonał kilkadziesiąt ekspertyz , opinii i projektów dla obiektów zabytkowych na terenie Polski, Ukrainy i Białorusi. Przedmiotem tych opracowań były prace zabezpieczające w obiektach zagrożonych wodą lub wilgocią. Prace zrealizowane przez dr R. Jurkiewicza wyróżniają się wysokim stopniem zindywidualizowania stosowanych technologii, dostosowanych do konkretnych warunków. Niewątpliwą zasługą tych prac jest ograniczanie do minimum interwencji w substancję zabytkową, w trosce o dobro obiektu. Na przestrzeni lat wprowadził on szczególnie przydatny w obiektach zabytkowych – elektroniczny system osuszania, dzięki któremu możliwe było wykonanie szczególnie trudnych prac konserwatorskich w wielu cennych obiektach zabytkowych.

Dr Ryszard Jurkiewicz od lat zajmował się budownictwem ekologicznym, a od 15 lat Jego Firma produkuje na rynek europejski bloczki z suszonej gliny. Opanował technologie wykonywania ścian z ziemi, szlachetnych tynków glinianych i pracował nad wdrożeniem tych super ekologicznych technologii w naszym kraju.

Był wieloletnim rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Za swoją bogatą działalność zawodową i społeczną został przez Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczony Medalami Brązowym (2007) i Srebrnym (2016) Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Był człowiekiem skromnym, wrażliwym, powszechnie lubianym i szanowanym, koleżeńskim, zaangażowanym w działalność SKZ, snuł ciekawe plany na przyszłość, kochał życie, które odebrał mu COVID-19.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.