Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ


W dniu 14 grudnia 2017 r. odbyło się w Warszawie pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Kadłuczki - posiedzenie ZG SKZ

W trakcie posiedzenia:

 1. Przedstawiono informację o nowej koncepcji obchodów 100-lecia działalności państwowej administracji konserwatorskiej. SKZ wspólnie z Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Jagiellońskim zorganizuje konferencję naukowa pod nazwą „ZACHOWAĆ DZIEDZICTWO POLSKIEJ PRZESTRZENI KULTUROWEJ DLA PRZYSZŁOŚCI”. Centralne obchody odbędą się w Warszawie. Zarząd Główny SKZ przygotowuje publikację "100 lat państwowej administracji konserwatorskiej", kompletuje również propozycje osób do uhonorowania.

 2. Podjęto uchwałę o ustanowieniu trzech nowych rzeczoznawców SKZ. Są to:
  • dr inż. RYSZARD JURKIEWICZ - (Warszawa) w dziedzinie: architektura i budownictwo w specjalności: zabezpieczanie budynków i budowli przed wilgocią.
  • mgr inż. LECH SOBIESZKA - (Kraków) w dziedzinie: architektura i budownictwo, w specjalności: rewaloryzacja obiektów zabytkowych w zakresie konstrukcji, projektowanie, prowadzenie prac i nadzór nad realizacją.
  • mgr KRYSTYN KOZIEŁ - (Kraków) w dziedzinie: rzeźba - konserwacja dzieł sztuki, w specjalności: konserwacja rzeźby, detalu architektonicznego i powierzchni architektonicznych.

 3. Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dwóch nagród w konkursie SKZ za wyróżniające się publikacje 2016 /książki roku/ wydane przez:
  • Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w serii Poza Krajem Katedra Grodzieńska - ze wstępem prof. dr hab. Marii Kałamajskiej – Saeed i zdjęciami prof. dr. hab. Krzysztofa Hejke, Warszawa 2016.
  • Muzeum Zamkowe w Malborku:
   • Kaplica Św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja.
   • Kościół Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja.
   • Wieża Klesza i Domek Dzwonnika na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja.
   pod redakcją Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego, Malbork 2016.

  • Zapoznano się z informacją dotyczącą ściągalności składek członkowskich w Oddziałach Stowarzyszenia. Stwierdzono, że niektóre Oddziały nie zrealizowały uchwały ostatniego Zjazdu Delegatów dot. doprowadzenia do rzeczywistej liczby członków SKZ /płacących składki/.

  • Z wielkim zaniepokojeniem zapoznano się z informacją o złym stanie zdrowia dr Beaty Makowskiej. Zarząd Główny wystąpi z apelem do wszystkich oddziałów SKZ o przekazywanie, na specjalne konto fundacji, środków finansowych, niezbędnych na rehabilitację ciężko chorej Beaty.