Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Nagrody Książki Roku 2016


Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Konkursie na wyróżniające się publikacje z zakresu ochrony i konserwacji zabytków przyznał dwie nagrody Książki Roku 2016:

  • Departamentowi Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w serii "Poza Krajem" za album pt. "Katedra Grodzieńska" - ze wstępem prof. dr hab. Marii Kałamajskiej – Saeed i zdjęciami prof. dr. hab. Krzysztofa Hejke, Warszawa 2016

  • Muzeum Zamkowemu w Malborku za cykl publikacji pod redakcją Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego:
    • Kościół Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja.
    • Kaplica św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja.
    • Wieża Klesza i Domek Dzwonnika na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja.
Nagrody wręczone zostały uroczyście w dniu 14 grudnia 2017r., w Warszawie przez prof. Magdalenę Gawin - podsekretarza stanu w MKiDN Generalnego Konserwatora Zabytków oraz prof. Andrzeja Kadłuczkę - Prezesa ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Fotorelacja

fot. Roman Stasiuk